Biblioteca Universităţii din Craiova

Drepturile omului

Subiect Tematic: Drepturile omului
Limba: rum
Termen în relație: Drepturi fundamentale
Termen specific: Drepturile femeilor
Termen specific: Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor
Termen specific: Limbi naţionale. Limbă maternă
Termen specific: Drepturile cetăţenilor străini
Termen specific: Drepturi cetăţeneşti
Termen specific: Drepturile copilului
Termen specific: Drepturile minorităţilor sexuale
Termen specific: Egalitate civilă şi politică
Termen specific: Egalitate rasială
Termen specific: Libertate individuală
Termen specific: Libertatea religiei
Indice CZU: 341.231.14
Lucrări: 537 lucrari in 534 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Austria Convenţii Documente oficiale, publice Eutanasie Curtea Europeană a Drepturilor Omului Organizaţia Unităţii Africane Statele Unite ale Americii Migraţie internaţională S.U.A. Canada Consiliul Europei (Strasbourg) Politică socială Dreptul de a fi educat Mandat de arestare Europa de Nord Executarea pedepsei Bolze, Christian ONU Administraţie publică Infracţiuni împotriva moralităţii şi a familiei Familie. Gospodării Curţi de justiţie Procedură penală Curţi internaţionale Dezvoltare durabilă Imagologie Drept politic Limbi naţionale. Limbă maternă Drept de autor Genocid Liberalism Naţionalism Drept administrativ Procedură judiciară Personalităţi politice Criză economică Scrieri politice Islam Drept public internaţional Prostituţie Transsexualitate Conflicte internaţionale Drept economic Darfur Principiul subsidiarităţii Refugiaţii politici Integrare socială Securitate socială Laicism Contencios administrativ Psihologie socială Drepturi civile Revoluţia Franceză. 1794 Scrieri în periodice Servicii de informare Politică Societate civilă Judecători Educaţia persoanelor cu hadicap fizic Crime împotriva umanităţii Egalitate rasială Drept Integrare europeană Dreptul de azil politic Europa de Vest Anglia Drept ecleziastic Drepturile cetăţenilor străini Egalitate civilă şi politică Protecţia informaţiilor confidenţiale Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Infracţiuni împotriva drepturilor omului Minorităţi naţionale, etnice Toleranţă (atitudine socială) Evrei Muzee Trafic de persoane Ordinea publică Tineri Drept comunitar Fromont, Michel Drept penal Drept constituţional Rusia Uniunea Europeană Imigraţie Televiziune, teledifuziune Asistenţă socială Revoluţia Franceză. 1789 Sociologie criminală Libertate individuală Politică culturală Omagii. Jubilee Politică internă Securitatea naţională Emancipare Cohen-Jonathan, Gérard Sisteme filosofice Sociologie Israel Libertatea conştiinţei Antisemitism Violenţă Curţi constituţionale Libertate Rawls, John Forme de guvernământ Multilingvism Comunicare socială Germania Poliţie Expropriere Penitenciar. Regulamentul închisorilor Criminologie Stat. Popor. Naţiune Comunicare televizuală Filosofie politică Libertatea presei Georgel, Jacques Acorduri internaţionale Internet Viaţă particulară Holocaust Documente juridice internaţionale Sionism Afro-americani Politica pieţei muncii Moldova, republica Politică externă Curţi de justiţie Morală Libertatea de opinie şi gândire Procedură judiciară Secolul XXI Diaspora Drept public Tratate internaţionale Religie Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor Securitate internaţională Juriul în procese civile Drepturile minorităţilor sexuale China România Acte juridice Prevenirea infracţiunilor Jurisprudenţă Drepturile şi obligaţiile pacienţilor Sociologia tineretului Carte electronică Belgia Drepturi cetăţeneşti Protecţia datelor personale (secretul corespondenţei, telegramelor, convorbirilor telefonice) Statul de drept Justiţie- idei fundamentale Statistici oficiale Sociologia culturii Europa de Sud-Est Sociologia dreptului America Guvernare Educaţie Franţa Europa Drept procesual civil Servicii sociale Bioetică Doctrina dreptului natural Tortură Politologie Femei O.N.U. Statut juridic Cetăţenie Ecologie Relaţii interetnice Filosofie morală Drepturile omului Drepturi fundamentale Tribunale speciale Morală creştină Copii Dezvoltare economică Drepturile copilului Drept penal internaţional Comunitatea Europeană Lumea a treia Filosofia dreptului Drept islamic Etică socială Femeile şi legislaţia Literatură germană Existenţialism Bunăstare socială Dreptul familiei Constituţii Medicină alternativă Marx, Karl Multiculturalitate Proprietate Forme de organizare politică Persoane vârstnice Terorism Islamism Economie de piaţă Societăţi globale Societăţi comerciale Istoria dreptului Asistenţă medicală Moarte - Aspecte juridice Palestinieni Contencios constituţional Teoria şi filosofia statului Sharia Politica educaţiei Tratate comerciale şi economice Legislaţie Protecţie socială Infracţiuni împotriva persoanei Organizaţia Naţiunilor Unite Expropriere în scopuri publice Relaţii internaţionale Protecţia datelor (calculatoare) Dicţionare de specialitate Spania Libertatea religiei Libertatea educaţiei, învăţământului Dreptul la instruire Bentham, Jeremy Servicii de informaţii Greek literature Asigurări sociale de sănătate Naţionalitate Dreptul mediului înconjurător Genetică Marea Britanie Literatură greacă Azilanţi Pedeapsa cu moartea Democraţie socialistă Procedură civilă Pedepse Lochak, Danièle Terapie ocupaţională Indeterminism Turci Eseuri Produse agroalimentare Drepturile femeilor Extrădare Societatea informaţională Mass-media Teoria dreptului Drept civil Drept comparat Ştiinţe economice Dreptul organizaţiilor internaţionale Libertatea de exprimare Ţările arabe Politică internaţională Instituţii comunitare Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Morală socială Fichte, Johann Gottlieb Curţi ale organizaţiilor internaţionale Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Drept social Stat. Structura statului Drept privat Istoria mentalităților Starea civilă Etică medicală Demnitatea persoanei Moduri de guvernare transnaţională Elveţia Parchet (procuratura) Femeile în societate Drept medical Dreptul la azil politic Drept internaţional Drept natural Curente sociologice Arestare preventivă Discriminare Organizaţii non-guvernamentale Culegeri omagiale Inegalitate socială Drept internaţional umanitar Italia Littérature grecque America Latină Ardant, Philippe Persoane fizice Egalitatea femeii cu bărbatul Kant, Immanuel Organizaţii interguvernamentale Infracţiuni contra libertăţii individuale Drept roman Instituţii politice Democraţie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Africa Curtea Europeană de Justiţie Investigaţii judiciare Vestigii istorice Drept procesual penal Ministerul Justiţiei Limba franceză Protecţia copilului Turcia Drepturile minorităţilor Cosmopolitism Protecţia mediului înconjurător Coran
Vă rugăm să schimbaţi parola