Biblioteca Universităţii din Craiova

Eficienţă economică

Subiect Tematic: Eficienţă economică
Limba: rum
Termen în relație: Eficienţa investiţiilor
Termen generic: Eficienţă
Indice CZU: 65.011.44
Lucrări: 161 lucrari in 161 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Afaceri Legume Servicii publice Economie Management industrial Petrol (exploatare) Dinamica economică Conducerea economiei Etică socială Progres ştiinţifico-tehnic Investiţii de capital Producţie, economia producţiei Ambalaje Allium cepa Comerţ exterior Firme Preţ. Formarea preţului Profit Modele economico-matematice Industria laptelui Economie de piaţă Utilaje din industria alimentară Construcţii de maşini Slatina, oraş Previziuni economice Microeconomie Buzău, judeţ Piaţa. Analiza pieţei Finanţe internaţionale Agricultura (ramură a economiei) Cercetare ştiinţifică Productivitatea muncii Telecomunicaţii (organizare) Filosofie politică Economia fondului de locuinţe Economie politică Costuri Substanţe naturale Transport mărfuri Psihologie socială Investiţii Econometrie Managementul riscului Decizii manageriale Creştere economică Cooperare economică internaţională Control de calitate al produselor Comportament organizaţional Managementul organizaţiei Politică agrară Alimentaţie publică Analiza cost-beneficiu Analiza investiţiilor Turism Mecanizare şi automatizare în agricultură Prelucrare mecanică Arhitectura locuinţelor Contabilitatea costurilor Fertilizare U.R.S.S. Producţia. Procesul de producţie Fructe şi seminţe comestibile Marketing Rentabilitatea întreprinderii Irigaţii Uniunea Europeană Economie agrară Situaţie economică Mărfuri Industria construcţiilor Materiale de construcţie Îngrăşăminte chimice şi naturale Hidrocarburi Industria de morărit şi panificaţie Organizare comercială Strategii economice România Societăţi comerciale Transport maritim Industrie uşoară Progres tehnic Cultura organizaţională Fonduri fixe Informatică economică Creşterea animalelor Analiză economico-financiară Planificare economică Administraţie regională, provincială Îmbunătăţiri funciare şi agricole Electrotehnică Credit bancar Ferme agricole Curs de schimb valutar Kolm, Serge-Christophe Maşini şi echipamente specifice industriei chimice Politica schimbului extern Bibliografii pe subiecte Industria alimentară Dezvoltare economică Producţie agrară - ramură a economiei Restructurare economică Organizarea producţiei Calitatea produselor Modele de optimizare Modernizare Manager Analiza valorii Organizarea întreprinderii Politică economică internaţională Costuri de producţie Ovine Industria chimică Energetică PROGRES Politică economică Rată de schimb Întreprinderi industriale Prognoze economice Management Produse lactate Productivitate economică Energii regenerabile Integrare europeană Eficienţa muncii Rentabilitate economică Management strategic Comerţ agroalimentar Export Politică financiară Etica în afaceri Industria îmbrăcămintei Silvicultură Gestiune financiară a societăţilor comerciale Eficienţa investiţiilor Risc economic fonduri mutuale Valoare economică. Legea valorii fonduri de investiţii Oltenia Carte electronică Investiţii financiare Prefabricate din beton Teorii economice Algeria Tehnologii moderne Construcţii din beton prefabricat Evaluarea patrimoniului Egipt Zootehnie Statistică economică Eficienţă economică Sociologie economică Cercetarea pieţei
Vă rugăm să schimbaţi parola