Biblioteca Universităţii din Craiova

Maşini-unelte

Subiect Tematic: Maşini-unelte
Termen în relație: Prelucrare mecanică
Termen în relație: Maşini-unelte cu comandă numerică
Termen specific: Maşini de găurit
Termen specific: Scule de aşchiere şi tăiere
Termen specific: Prese mecanice
Termen specific: Programarea maşinilor-unelte
Indice CZU: 621.9
Lucrări: 424 lucrari in 481 publicatii in 11 limbi
Subiecte
Inginerie mecanică Construcţii de maşini Minereuri metalifere Utilaje chimice Turnătorie Tehnologie mecanică Aşchiere Autovehicule Tribologie Prelucrabilitatea materialelor Prelucrarea numerică a semnalelor Hidraulică Roboţi industriali Transmisii mecanice Utilaje de tratament termic Control de calitate al produselor Fabricaţie asistată de calculator Scule şi maşini de prelucrarea lemnului Electronică Aparate optice Programarea calculatoarelor Desen tehnic Sisteme flexibile de fabricaţie Traductoare Materiale ceramice Arcuri elicoidale Prese mecanice Industria îmbrăcămintei Deformare plastică Tehnica mijloacelor de transport Încercări la vibraţii Organe de maşini Cercetare ştiinţifică Mecanică - inginerie mecanică Cuţite de strung Broşare Electrotehnică Comandă automată Acţionări electrice Prelucrare mecanică Scule de aşchiere şi tăiere Producţie automatizată Standarde de calitate Deformabilitate Proiectare computerizată Management Dinamică Roţi dinţate Proiectare Reglare automată Comandă şi reglare adaptivă Metodică Motoare cu ardere internă Mecanică fină Arbori. Axe Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor Frezare Maşini-unelte cu comandă numerică Studiul materialelor Turnarea metalului Rabotare Standarde Oţel Filetare Oţel inoxidabil Tratamente termice Reparaţii şi întreţinere Maşini hidraulice Robotică Toleranţe Bibliografii pe subiecte Inginerie Construcţii metalice Compresoare Metrologie Metode numerice Generatoare electrice Dispozitive de reglare Etanşări Maşini-unelte Mecanisme Forjare Industria lemnului Rectificare Materiale abrazive Întreprinderi mici şi mijlocii Instalaţii. Maşini. Echipament Fiabilitate Preţ de producţie, de execuţie Sisteme hidraulice de reglare automată Fontă Stingerea incendiilor Tehnică ( generalităţi ) Echipamente pentru sudare Foraj Control automat Sudură. Tehnologia sudării Protecţie contra incendiilor Precizia maşinilor şi utilajelor Subansamble fixe ale maşinilor Alezare Strunguri Metalurgie fizică Motoare electrice Dispozitive semiconductoare Ergonomie Automatizare Maşini de găurit Marketing Acţionări hidraulice Dispozitive de amortizarea vibraţiilor Încălzire inductivă Strunjire Acţionări pneumatice Calibrarea, verificarea ap. de măsură Utilaje metalurgice Aparate de măsură şi control - Utilizare, metode de măsurare Vibraţii mecanice Cinematică Mortezare
Vă rugăm să schimbaţi parola