Biblioteca Universităţii din Craiova

Mecanică - inginerie mecanică

Subiect Tematic: Mecanică - inginerie mecanică
Termen specific: Tehnologie mecanică
Termen specific: Organe de maşini
Termen specific: Prelucrare mecanică
Indice CZU: 621.7/.9
Lucrări: 252 lucrari in 252 publicatii in 6 limbi
STAS 9288-87 Rezistoare fixe bobinate tip 2. Condiţii tehnice generale de calitate = Fixed wirewound resistors, type 2. General technical requirements for quality = Résistances fixes bobinées, type 2. Conditions techniques générales de qualité : Terminologie şi caracteristici principale de: Drîngă, Ion, (Ing.); Întreprinderea De Produse Electronice Şi Electrotehnice "Electroargeş" Curtea De Argeş; Orban, Vasile, (Ing.); Institutul Român De Standardizare; Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electronică ; Întreprinderea Electronica Bucureşti; Inspectoratul General De Stat Pentru Controlul Calităţii Produselor; Ministerul Aprovizionării Tehnico-materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe; Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură şi Industriale; Întreprinderea Automatica Bucureşti; Întreprinderea de Electronică Industrială; Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul; Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică ; Tuţescu, Mihai, (Ing.); Întreprinderea Tehnoton - Iaşi; Întreprinderea Electromagnetica (Text tipărit)
STAS 12258/8-90 Cuploare optoelectronice = Optoelectronic couplers. Terminology and essential characteristics = Coupleurs optoélectroniques. Terminologie et caractéristiques essentielles : Terminologie şi caracteristici principale de: Vasile, Eugen, (Fiz.); Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Componente Electronice; Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul; Institutul Român De Standardizare; Întreprinderea Microelectronica; Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electronică ; Vasiliu, Gabriel (Text tipărit)
STAS 12258/7-87 Celule fotovoltaice = Photovoltaic cells. Terminology and essential characteristics = Cellules photovoltaïques. Terminologie et caractéristiques essentielles : Terminologie şi caracteristici principale de: Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Componente Electronice; Vasile, Eugen, (Fiz.); Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul; Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Automatizare; Întreprinderea de Electronică Industrială; Întreprinderea Automatica Bucureşti; Institutul de Fizică şi Tehnologia Aparatelor cu Radiaţii; Întreprinderea de Elemente de Automatizare; Întreprinderea Electronica Bucureşti; Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electronică ; Institutul Român De Standardizare; Întreprinderea Microelectronica; Stanciu, Aurelia, (Ing.); Întreprinderea Optică Română; Întreprinderea de Piese Radio şi Semiconductoare - Băneasa; Orban, Vasile, (Ing.); Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică (Text tipărit)
STAS 12258/6-87 Diode electroluminiscente în infraroşu = Infrared emmiting diodes. Terminology and essential characteristics = Diodes électroluminescentes en infrarouge. Terminologie et caractéristiques essentielles : Terminologie şi caracteristici principale de: Vasile, Eugen, (Fiz.); Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Componente Electronice; Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică ; Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul; Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Automatizare; Întreprinderea de Electronică Industrială; Institutul de Fizică şi Tehnologia Aparatelor cu Radiaţii; Întreprinderea Automatica Bucureşti; Întreprinderea de Elemente de Automatizare; Întreprinderea Electronica Bucureşti; Stanciu, Aurelia, (Ing.); Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electronică ; Institutul Român De Standardizare; Întreprinderea Microelectronica; Orban, Vasile, (Ing.); Întreprinderea de Piese Radio şi Semiconductoare - Băneasa (Text tipărit)
STAS 12258/5-86 Elemente de afişare = Displays. Terminology and essential characteristics = Afficheurs. Terminologie et caractéristiques essentielles : Terminologie şi caracteristici principale de: Primejdie, George, (Fiz.); Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Componente Electronice; Întreprinderea Electronica Bucureşti; Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electronică ; Institutul Român De Standardizare; Întreprinderea Microelectronica; Stanciu, Aurelia, (Ing.); Întreprinderea de Piese Radio şi Semiconductoare - Băneasa; Întreprinderea Calculatoare Electronice; Orban, Vasile, (Ing.); Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică ; Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul; Întreprinderea de Electronică Industrială; Institutul de Fizică şi Tehnologia Aparatelor cu Radiaţii; Întreprinderea de Elemente de Automatizare; Institutul Politehnic Bucureşti (Text tipărit)
Teoria şi practica vibraţiilor mecanice de: Magheţi, Ioan; Savu, Mariana (Text tipărit)
Mecanisme : Îndrumar de proiectare de: Andraş, Iosif; Zamfir, Vasile; Iliaş, Nicolae, Inginer (Text tipărit)
STAS 7128/8-86 Simboluri literale pentru dispozitive semiconductoare şi circuite integrate = Letter symbols for semiconductor devices and integrated circuits: Symbols for field effect transitors : Simboluri pentru tranzistoare cu efect de câmp = Symboles lettéraux pour les dispositifs à semiconducteurs el les microcircuits intégrés: Symboles littéraux pour les transistors à effet de champs de: Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Componente Electronice; Întreprinderea de Electronică Industrială; Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul; Întreprinderea de Piese Radio şi Semiconductoare - Băneasa; Institutul Român De Standardizare; Întreprinderea Electronica Bucureşti; Institutul Politehnic Bucureşti; Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Industria Electrotehnică (Text tipărit)
Mecanisme : Îndrumar de proiectare. Fasc. 6 : Sinteze mecanizate : Sinteza și analiza de: Andraş, Iosif; Zamfir, Vasile; Iliaş, Nicolae, Inginer (Text tipărit)
STAS 11066/1-89 Tiristoare = Thyristors: Clasification and terminology = Thyristors: Clasification et terminologie : Terminologie de: Întreprinderea de Piese Radio şi Semiconductoare - Băneasa; Primejdie, George, (Fiz.); Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electronică ; Institutul Român De Standardizare; Orban, Vasile, (Ing.); Întreprinderea Electrotehnica; Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul; Institutul De Cercetare Ştiinţifică Şi Inginerie Tehnologică Pentru Tehnică De Calcul Şi Informatică; Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Maşini, Transformatoare şi Aparate Electrice; Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică ; Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Componente Electronice (Text tipărit)
Subiecte
Încercarea materialelor Matematică Management industrial Modelarea sistemelor (proceselor de control) Învăţământ superior Cercetare experimentală Optimizare (matematică) Carte electronică Electroenergetică Conductibilitate termică Tehnolecte Probleme Construcţii de maşini Dicţionare de specialitate Metalurgie fizică Ventilatoare Simulare pe calculator Organe de maşini Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice Rezistenţa materialelor Sistemul muscular Limbaj tehnic Metalurgie (generalităţi) Ecuaţii integrale Tribologie Controlul traficului rutier Standarde Electromecanică Istoriografie Dinamică Materiale poroase Istorie universală Fiabilitate Formare profesională Maşini-unelte Mecanică fină Mecanică - inginerie mecanică Cercetări operaţionale Metoda elementelor finite Prelucrare mecanică Automobile Pompe Producţia. Procesul de producţie Statică Biomecanică Mecanisme Gorj, judeţ Limba germană Fizică Pedologie. Ştiinţa solurilor Limbaj ştiinţific Mecanică tehnică Electrotehnică Vibraţii mecanice Cinematică Modele statistice speciale Invenţii şi descoperiri Matematică aplicată Protecţia mediului înconjurător Epistemologie Informatică aplicată Craiova Drobeta Turnu Severin Inginerie Tehnologie mecanică Materialism dialectic Roboţi industriali Compresoare Transport rutier Proiectare Electronică Energetică Învăţarea limbii Materiale plastice Sisteme dinamice Proiectare computerizată Standarde Tehnică ( generalităţi ) Aşchiere Mecanică teoretică Limba rusă Termodinamică Automatizare Construcţii civile Trafic rutier
Vă rugăm să schimbaţi parola