Biblioteca Universităţii din Craiova

Simulare numerică

Subiect Tematic: Simulare numerică
Limba: rum
Termen generic: Modele matematice
Indice CZU: 519.872
Lucrări: 58 lucrari in 58 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale Poluarea aerului Programare matematică Încercarea materialelor Încercări de durabilitate, de anduranţă Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Sisteme automate de comandă şi reglare PID Modelarea sistemelor (proceselor de control) Optimizare (matematică) Carte electronică Climatizare Cabluri electrice Hidrodinamică Maşini de curent continuu Electroenergetică Schimbări de climă Turbine Kaplan Sisteme flexibile de fabricaţie Noxe. Reducerea noxelor Rupere. Mecanica ruperii SIMULINK Modele economico-matematice Tensiuni de descărcare Poliamide Studiul materialelor Simulare pe calculator LabVIEW Turbine hidraulice Teoria sistemelor de control Motoare cu ardere internă Sudură cu arc electric Rezistenţa materialelor Generatoare de impulsuri Circuite electrice Teoria aşteptării Osteologie Cercetări operaţionale în economie Acţionări electrice Reţele de alimentare cu energie electrică Econometrie Fiabilitate Debitmetre. Măsurarea directă a debitului Sisteme predictive de comandă şi reglare Instalaţii în construcţii şi clădiri Mecanica fluidelor Identificarea sistemelor Măsurarea curgerii. Viteză, debit Metoda elementelor finite Modele matematice Automobile Analiză numerică Producţia. Procesul de producţie Statică Inteligenţă artificială Câmp electromagnetic Cuptoare, instalaţii de încălzire Industria construcţiilor Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale Procese stochastice România Hidrogeneratoare Sudură cu gaze protectoare Transportul gazelor naturale Scurgere turbulentă Filtre electrice Compuşi organici Vibraţii mecanice Vibropercuţie Electromagneţi Climatologie Gaze de eşapament şi tratarea lor Ingineria mediului Wavelets (teoria undinelor) Simulare numerică Magnetohidrodinamica Izolarea maşinilor şi aparatelor electrice Circuite electronice Dinamica sistemelor de corpuri rigide solide Metoda Monte Carlo Fluide magnetoreologice Comprimarea datelor Încercarea izolaţiei Tractoare Electronică Economie matematică Metode numerice Încălzirea globală Polimeri Inhibitori de coroziune Sisteme dinamice Chimie cuantică Circuite integrate Pompe centrifuge Reglare automată Procesarea semnalelor Curgerea lichidelor Reactivitate chimică Automatizare Ciocnirea corpurilor. Şoc
Vă rugăm să schimbaţi parola