Biblioteca Universităţii din Craiova

Simulare numerică

Subiect Tematic: Simulare numerică
Limba: rum
Termen generic: Modele matematice
Indice CZU: 519.872
Lucrări: 58 lucrari in 57 publicatii in 5 limbi
Simularea numerică a circuitelor analogice cu programul PSPICE de: Dumitriu, Lucia; Iordache, Mihai, ing. (Text tipărit)
Simularea numerică a proceselor de ardere cu fluent de: Oprişa-Stănescu, Paul Dan; Oprea, Cristina (10.09.1970 -) (Text tipărit)
Hidraulică aplicată : Simularea numerică a mişcării nepermanente a fluidelor de: Hâncu, Dan; Popescu, Mihail; Duma, Didi; Zaharescu, Eugen (Text tipărit)
Modelarea şi simularea sistemelor continui de: Pătrăşcoiu, Nicolae, ing (Text tipărit)
Modelare şi simulare numerică în biomecanică de: Gruionu, Lucian; Brătianu, Constantin, Ing.; Rinderu, Paul Laurenţiu (02.09.1962 -) (Text tipărit)
Microflows and Nanoflows : Fundamentals and Simulation de: Karniadakis, George; Beskok, Ali; Aluru, Narayan (Text tipărit)
Instrumentaţie virtuală : Aplicaţii de prelucrare numerică a semnalelor de: Selişteanu, Dan; Petre, Emil; Ionete, Cosmin (Text tipărit)
Subiecte
Poluarea aerului Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale Programare matematică Încercarea materialelor Încercări de durabilitate, de anduranţă Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Sisteme automate de comandă şi reglare PID Modelarea sistemelor (proceselor de control) Optimizare (matematică) Carte electronică Climatizare Cabluri electrice Hidrodinamică Maşini de curent continuu Electroenergetică Schimbări de climă Turbine Kaplan Sisteme flexibile de fabricaţie Noxe. Reducerea noxelor Rupere. Mecanica ruperii SIMULINK Modele economico-matematice Tensiuni de descărcare Poliamide Studiul materialelor Simulare pe calculator LabVIEW Turbine hidraulice Teoria sistemelor de control Motoare cu ardere internă Sudură cu arc electric Circuite electrice Generatoare de impulsuri Rezistenţa materialelor Teoria aşteptării Osteologie Cercetări operaţionale în economie Acţionări electrice Reţele de alimentare cu energie electrică Econometrie Fiabilitate Debitmetre. Măsurarea directă a debitului Sisteme predictive de comandă şi reglare Instalaţii în construcţii şi clădiri Mecanica fluidelor Măsurarea curgerii. Viteză, debit Identificarea sistemelor Metoda elementelor finite Modele matematice Automobile Analiză numerică Producţia. Procesul de producţie Statică Inteligenţă artificială Câmp electromagnetic Cuptoare, instalaţii de încălzire Industria construcţiilor Procese stochastice Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale România Hidrogeneratoare Sudură cu gaze protectoare Transportul gazelor naturale Filtre electrice Scurgere turbulentă Compuşi organici Vibraţii mecanice Vibropercuţie Electromagneţi Climatologie Ingineria mediului Gaze de eşapament şi tratarea lor Wavelets (teoria undinelor) Simulare numerică Circuite electronice Magnetohidrodinamica Izolarea maşinilor şi aparatelor electrice Dinamica sistemelor de corpuri rigide solide Metoda Monte Carlo Fluide magnetoreologice Comprimarea datelor Încercarea izolaţiei Tractoare Electronică Economie matematică Metode numerice Încălzirea globală Polimeri Inhibitori de coroziune Sisteme dinamice Chimie cuantică Circuite integrate Pompe centrifuge Procesarea semnalelor Reglare automată Curgerea lichidelor Reactivitate chimică Automatizare Ciocnirea corpurilor. Şoc
Vă rugăm să schimbaţi parola