Biblioteca Universităţii din Craiova

Proiectare

Subiect Tematic: Proiectare
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (083.9)
Lucrări: 318 lucrari in 318 publicatii in 4 limbi
Proiectarea transmisiilor mecanice : Curs de: Anghel, Ştefan; Vela, Ion; Bartl, A. (Text tipărit)
Îndrumător pentru proiectarea construcţiilor de maşini de: Dobre, Victoria, Inginer (Text tipărit)
Proiectarea transmisiilor mecanice : Curs. Vol. 1 de: Anghel, Ştefan; Bartl, A.; Vela, Ion (Text tipărit)
Dispozitive pentru maşini-unelte : Proiectare, construcţie de: Stănescu, Ion, ing.; Tache, Voicu (Text tipărit)
Proiectarea transmisiilor mecanice : Curs. Vol. 2 de: Anghel, Ştefan; Vela, Ion; Bartl, A. (Text tipărit)
Proiectarea instalațiilor electrice industriale : Curs de: Rădoi, Arsene, Inginer (Text tipărit)
Proiectarea transmisiilor mecanice de: Anghel, Ştefan; Bartl, A.; Vela, Ion (Text tipărit)
Tehnologii de danturare a roţilor dinţate : Manual de proiectare de: Grămescu, Traian; Slătineanu, Laurenţiu (1948 -); Pruteanu, Octavian; Marin, Alexandru (Text tipărit)
Subiecte
Inginerie seismică Disertaţie (redactare) Arhitectură şcolară Construcţii din beton armat Transmisii mecanice Cercetare experimentală Asamblare şi montare Maşini de curent continuu Reductoare Nave spaţiale Motoare sincrone Motoare asincrone Preţ. Formarea preţului Construcţii navale Construcţii de maşini Organizarea facilităţilor Organe de maşini Design industrial Electronică digitală Protecţie prin relee Motoare cu inducţie Control automat Cercetare ştiinţifică Matriţare prin injecţie Sudură. Tehnologia sudării Matriţare Beton armat Industria maselor plastice Procedee de fabricaţie Circuite logice Filtre digitale Conexiuni, racorduri cabluri electrice Materiale compozite Construcţii Reţele de telecomunicaţii Maşini-unelte Control de calitate al produselor Industria automobilelor Poduri suspendate Reductoare cu roţi dinţate Telefonie Maşini electrice Mecanică - inginerie mecanică Producţie industrială Geodezie Automobile Cuţite de strung Filtre de frecvenţă Sisteme de control automat Sfărâmare, zdrobire, măcinare Producţia. Procesul de producţie Scule de aşchiere şi tăiere Organe de fixare şi asamblare Lagăre. Cuzineţi Reţele electrice Linii electrice Mecanisme Legare la pământ Industria construcţiilor Filtre analogice Încălzirea clădirilor Arbori. Axe Robotică Centrale termice Instalaţii electrice Organizare comercială Ţări în curs de dezvoltare România Utilaje metalurgice Broşare Instalaţii frigorifice Tracţiuni electrice Infrastructură (construcţii) Iluminare. Tehnica iluminatului Sisteme automate de comandă şi reglare Construcţii din beton armat prefabricat Surse de alimentare cu energie (de tensiune) Turnătorie Prese mecanice Încălzire centrală (generalităţi) Acţionări hidraulice Utilaje pentru industria textilă Turnarea metalului Statistică matematică Transmisii prin curea Inovaţii Roţi dinţate Transformatoare electrice Aparate electrice Managementul proiectelor Linii electrice aeriene Industria alimentară Conductori Inginerie Ziduri exterioare. Faţade Aeronautică Construcţii metalice Ştanţare Circuite electronice Licenţă. Examenul de licenţă Tehnologie mecanică Releveu geodezic Roboţi industriali Compresoare Maşini de tricotat Separatoare electrice Proiectare Fundaţii (construcţii) Electronică Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Arhitectură - proiectare Procese psihice superioare Construcţii din oţel Energetică Industria chimică Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Tracţiune pe calea ferată Întreruptoare electrice Clădiri industriale Dinamica mijloacelor de transport Poşta. Servicii poştale Poduri (construcţii civile) Circuite integrate Microhidrocentrale Proiectare computerizată Doctorat Management Conducte, ţevi Elemente structurale ale construcţiilor Pompe centrifuge Aşchiere Eficienţa muncii Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Tehnologii neconvenţionale Oţel Reţele trigonometrice (Geodezie) Cazane de abur Îmbinări sudate Autovehicule Transporturi auto Izolarea termică a clădirilor Metodologie Elemente prefabricate simple Echipamente şi maşini pentru industria confecţiilor Automatizare Construcţii civile Rezistenţa construcţiilor la cutremure Industria textilă Comandă şi reglare adaptivă Sateliţi de telecomunicaţii Electrozi Centrale electrice Desen tehnic Optimizare (matematică) Comandă automată Electroenergetică Sisteme flexibile de fabricaţie Transmisii cu lanţ Aeronave (principii constructive) Mecatronică Aerajul minier Aliaje cu memoria formei Transformatoare de putere Utilaje din industria alimentară Performanţele mijoacelor de transport Motoare cu ardere internă Maşini de ridicat şi transportat Staţii electrice Baraje Generatoare sincrone Maşini hidraulice Reţele telefonice Acţionări electrice Electromecanică Schimbătoare de căldură Circuite imprimate Masterat Instalaţii de stins incendiile Instalaţii sanitare Mecanică fină Zăcăminte de hidrocarburi Metoda elementelor finite Prelucrare mecanică Medicamente Cuptoare cu creuzete Calculul structurilor de rezistenţă Angrenaje Sisteme de înşurubare (perechea şurub-piuliţă)
Vă rugăm să schimbaţi parola