Biblioteca Universităţii din Craiova

Proiectare

Subiect Tematic: Proiectare
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (083.9)
Lucrări: 300 lucrari in 300 publicatii in 4 limbi
Maşini-unelte : Bazele teoretice ale proiectării de: Botez, Emil, ing. (Text tipărit)
Proiectarea mecanismelor : Pentru uzul studenţilor de: Pelecudi, Christian; Simionescu, Ion; Moise, Victor (Text tipărit)
Realizări şi perspective în proiectarea, execuţia şi controlul angrenajelor : Lucrările schimbului de experienţă . Vol. 2 de: Întreprindrea de Utilaj Greu -Craiova; Facultatea de Mecanică -Craiova (Text tipărit)
Lucrări prezentate la "A III-a conferinţă naţională de tehnologii şi metode moderne de proiectare în construcţia de maşini" de: Tehnologii Şi Metode Moderne De Proiectare În Construcţia De Maşini. Conferinţă Naţională. (3 ; 1994. 22-23 Septembrie ; Craiova) (Text tipărit)
Proiectarea formei de: Rögnitz, H. (Text tipărit)
Realizări şi perspective în proiectarea, execuţia şi controlul angrenajelor : Lucrările schimbului de experienţă . Vol. 1 de: Întreprindrea de Utilaj Greu -Craiova; Facultatea de Mecanică -Craiova (Text tipărit)
Proiectarea dispozitivelor : Manual de: Vasii-Roşculeţ, Sanda (Text tipărit)
Maşini-unelte : Bazele teoretice ale proiectării de: Botez, Emil, ing. (Text tipărit)
Metoda elementelor finite în proiectarea structurilor de: Cuteanu, Eugen; Marinov, Radu (Text tipărit)
Subiecte
Inginerie seismică Disertaţie (redactare) Arhitectură şcolară Construcţii din beton armat Transmisii mecanice Cercetare experimentală Asamblare şi montare Maşini de curent continuu Reductoare Nave spaţiale Motoare asincrone Preţ. Formarea preţului Construcţii navale Construcţii de maşini Organizarea facilităţilor Organe de maşini Design industrial Electronică digitală Protecţie prin relee Motoare cu inducţie Control automat Cercetare ştiinţifică Matriţare prin injecţie Sudură. Tehnologia sudării Matriţare Beton armat Industria maselor plastice Procedee de fabricaţie Circuite logice Filtre digitale Conexiuni, racorduri cabluri electrice Materiale compozite Construcţii Reţele de telecomunicaţii Maşini-unelte Control de calitate al produselor Industria automobilelor Poduri suspendate Reductoare cu roţi dinţate Telefonie Maşini electrice Mecanică - inginerie mecanică Producţie industrială Metoda elementelor finite Prelucrare mecanică Geodezie Medicamente Calculul structurilor de rezistenţă Angrenaje Automobile Cuţite de strung Sisteme de înşurubare (perechea şurub-piuliţă) Filtre de frecvenţă Sisteme de control automat Sfărâmare, zdrobire, măcinare Organe de fixare şi asamblare Scule de aşchiere şi tăiere Lagăre. Cuzineţi Producţia. Procesul de producţie Reţele electrice Linii electrice Mecanisme Legare la pământ Industria construcţiilor Filtre analogice Încălzirea clădirilor Arbori. Axe Robotică Centrale termice Instalaţii electrice Organizare comercială Ţări în curs de dezvoltare România Utilaje metalurgice Broşare Instalaţii frigorifice Tracţiuni electrice Infrastructură (construcţii) Iluminare. Tehnica iluminatului Sisteme automate de comandă şi reglare Construcţii din beton armat prefabricat Surse de alimentare cu energie (de tensiune) Turnătorie Prese mecanice Încălzire centrală (generalităţi) Utilaje pentru industria textilă Acţionări hidraulice Turnarea metalului Inovaţii Transformatoare electrice Roţi dinţate Managementul proiectelor Aparate electrice Linii electrice aeriene Industria alimentară Conductori Inginerie Ziduri exterioare. Faţade Aeronautică Construcţii metalice Ştanţare Circuite electronice Licenţă. Examenul de licenţă Tehnologie mecanică Releveu geodezic Roboţi industriali Compresoare Maşini de tricotat Separatoare electrice Proiectare Fundaţii (construcţii) Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Electronică Arhitectură - proiectare Procese psihice superioare Construcţii din oţel Energetică Industria chimică Tracţiune pe calea ferată Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Întreruptoare electrice Clădiri industriale Dinamica mijloacelor de transport Poşta. Servicii poştale Poduri (construcţii civile) Circuite integrate Microhidrocentrale Proiectare computerizată Doctorat Management Conducte, ţevi Elemente structurale ale construcţiilor Pompe centrifuge Aşchiere Eficienţa muncii Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Tehnologii neconvenţionale Oţel Reţele trigonometrice (Geodezie) Cazane de abur Îmbinări sudate Autovehicule Transporturi auto Izolarea termică a clădirilor Metodologie Elemente prefabricate simple Echipamente şi maşini pentru industria confecţiilor Construcţii civile Automatizare Rezistenţa construcţiilor la cutremure Industria textilă Comandă şi reglare adaptivă Sateliţi de telecomunicaţii Electrozi Centrale electrice Desen tehnic Optimizare (matematică) Comandă automată Electroenergetică Sisteme flexibile de fabricaţie Aeronave (principii constructive) Mecatronică Aerajul minier Aliaje cu memoria formei Transformatoare de putere Utilaje din industria alimentară Performanţele mijoacelor de transport Motoare cu ardere internă Maşini de ridicat şi transportat Staţii electrice Baraje Generatoare sincrone Maşini hidraulice Reţele telefonice Acţionări electrice Electromecanică Schimbătoare de căldură Circuite imprimate Masterat Instalaţii de stins incendiile Instalaţii sanitare Mecanică fină Zăcăminte de hidrocarburi
Vă rugăm să schimbaţi parola