Biblioteca Universităţii din Craiova

Proiectare

Subiect Tematic: Proiectare
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (083.9)
Lucrări: 332 lucrari in 331 publicatii in 4 limbi
Proiectarea sculelor aşchietoare. Vol. 2 de: Pop, Ion, Ing. (Text tipărit)
Proiectarea sculelor aşchietoare. Vol. 1 de: Pop, Ion, Ing. (Text tipărit)
Proiectarea sculelor aşchietoare : Lucrări de laborator : Uz intern de: Grozav, Ioan; Radu, Ion; Pop, Ion (Text tipărit)
Proiectarea pieselor turnate din oţel de: Andrian, Al. C. (Text tipărit)
Ştanţe şi matriţe : Elemente de proiectare de: Ciupitu, Ion (Text tipărit)
Parametrii de proiectare pentru betonul armat : Dimensionare rapidă de: Popescu, Hristache, Ing.; Elenbogen, Mendel (Text tipărit)
Proiectarea optimală a organelor de maşini : Teorie şi aplicaţii de: Rădulescu, Octavian Ing.; Popovici, Mircea-Mihail (Text tipărit)
Subiecte
Inginerie seismică Arhitectură şcolară Construcţii din beton armat Transmisii mecanice Cercetare experimentală Asamblare şi montare Maşini de curent continuu Reductoare Nave spaţiale Motoare sincrone Motoare asincrone Preţ. Formarea preţului Construcţii navale Construcţii de maşini Organizarea facilităţilor Organe de maşini Design industrial Electronică digitală Protecţie prin relee Motoare cu inducţie Control automat Cercetare ştiinţifică Matriţare prin injecţie Matriţare Sudură. Tehnologia sudării Beton armat Industria maselor plastice Procedee de fabricaţie Circuite logice Filtre digitale Conexiuni, racorduri cabluri electrice Materiale compozite Construcţii Reţele de telecomunicaţii Maşini-unelte Control de calitate al produselor Industria automobilelor Poduri suspendate Reductoare cu roţi dinţate Telefonie Maşini electrice Mecanică - inginerie mecanică Producţie industrială Metoda elementelor finite Prelucrare mecanică Geodezie Medicamente Cuptoare cu creuzete Calculul structurilor de rezistenţă Angrenaje Automobile Cuţite de strung Sisteme de înşurubare (perechea şurub-piuliţă) Filtre de frecvenţă Sisteme de control automat Sfărâmare, zdrobire, măcinare Scule de aşchiere şi tăiere Producţia. Procesul de producţie Reţele electrice Lagăre. Cuzineţi Organe de fixare şi asamblare Linii electrice Mecanisme Legare la pământ Industria construcţiilor Filtre analogice Încălzirea clădirilor Arbori. Axe Robotică Centrale termice Instalaţii electrice Organizare comercială Ţări în curs de dezvoltare România Utilaje metalurgice Broşare Instalaţii frigorifice Tracţiuni electrice Infrastructură (construcţii) Iluminare. Tehnica iluminatului Sisteme automate de comandă şi reglare Construcţii din beton armat prefabricat Surse de alimentare cu energie (de tensiune) Turnătorie Încălzire centrală (generalităţi) Prese mecanice Acţionări hidraulice Utilaje pentru industria textilă Turnarea metalului Statistică matematică Transmisii prin curea Inovaţii Roţi dinţate Transformatoare electrice Aparate electrice Linii electrice aeriene Managementul proiectelor Industria alimentară Conductori Inginerie Ziduri exterioare. Faţade Aeronautică Construcţii metalice Ştanţare Circuite electronice Tehnologie mecanică Releveu geodezic Roboţi industriali Compresoare Maşini de tricotat Separatoare electrice Proiectare Fundaţii (construcţii) Electronică Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Arhitectură - proiectare Procese psihice superioare Construcţii din oţel Energetică Industria chimică Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Tracţiune pe calea ferată Întreruptoare electrice Clădiri industriale Dinamica mijloacelor de transport Poşta. Servicii poştale Poduri (construcţii civile) Circuite integrate Microhidrocentrale Proiectare computerizată Management Conducte, ţevi Elemente structurale ale construcţiilor Pompe centrifuge Aşchiere Eficienţa muncii Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Tehnologii neconvenţionale Oţel Reţele trigonometrice (Geodezie) Cazane de abur Îmbinări sudate Autovehicule Transporturi auto Izolarea termică a clădirilor Elemente prefabricate simple Echipamente şi maşini pentru industria confecţiilor Automatizare Construcţii civile Rezistenţa construcţiilor la cutremure Industria textilă Comandă şi reglare adaptivă Sateliţi de telecomunicaţii Electrozi Centrale electrice Desen tehnic Optimizare (matematică) Comandă automată Electroenergetică Sisteme flexibile de fabricaţie Transmisii cu lanţ Aeronave (principii constructive) Mecatronică Aerajul minier Aliaje cu memoria formei Transformatoare de putere Utilaje din industria alimentară Performanţele mijoacelor de transport Maşini de ridicat şi transportat Motoare cu ardere internă Staţii electrice Baraje Generatoare sincrone Maşini hidraulice Reţele telefonice Acţionări electrice Electromecanică Schimbătoare de căldură Circuite imprimate Instalaţii de stins incendiile Instalaţii sanitare Mecanică fină Zăcăminte de hidrocarburi
Vă rugăm să schimbaţi parola