Biblioteca Universităţii din Craiova

Proiectare

Subiect Tematic: Proiectare
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (083.9)
Lucrări: 344 lucrari in 343 publicatii in 4 limbi
Automobile sovietice : Îndrumător de: Anohin, V. I. (Text tipărit)
Arbori : Elemente de calcul şi proiectare de: Anton, Cristina (Text tipărit)
Angrenaje de: Sauer, Leopold (Text tipărit)
Anexe şi tabele de calcul pentru proiectarea instalaţiilor electrice : Pentru uzul studenţilor de: Bianchi, Cornel; Moroldo, Dan; Mira, Nicolae, inginer (Text tipărit)
Aliaje cu memorie a formei : Noţiuni fundamentale, proiectare şi aplicaţii de: Degeratu, Sonia; Bîzdoacă, Nicu-George (Text tipărit)
Асинхронные двигатели серии 4А : Справочник de: КравчИк, А. Е.; Шлаф, М. М.; Афонин, V. I. (Text tipărit)
Aplicaţii de calcul în proiectarea şi realizarea aerajului minelor de: Gontean, Zoe; Hreniuc, Petru; Neag, Ioan (Text tipărit)
Subiecte
Inginerie seismică Arhitectură şcolară Construcţii din beton armat Transmisii mecanice Cercetare experimentală Asamblare şi montare Maşini de curent continuu Reductoare Nave spaţiale Motoare asincrone Motoare sincrone Preţ. Formarea preţului Construcţii navale Construcţii de maşini Organizarea facilităţilor Organe de maşini Electronică digitală Design industrial Protecţie prin relee Design Control automat Motoare cu inducţie Cercetare ştiinţifică Matriţare prin injecţie Sudură. Tehnologia sudării Matriţare Beton armat Industria maselor plastice Procedee de fabricaţie Circuite logice Filtre digitale Conexiuni, racorduri cabluri electrice Materiale compozite Construcţii Reţele de telecomunicaţii Control de calitate al produselor Maşini-unelte Industria automobilelor Poduri suspendate Reductoare cu roţi dinţate Telefonie Maşini electrice Mecanică - inginerie mecanică Producţie industrială Geodezie Medicamente Calculul structurilor de rezistenţă Cuptoare cu creuzete Angrenaje Automobile Cuţite de strung Sisteme de înşurubare (perechea şurub-piuliţă) Filtre de frecvenţă Sfărâmare, zdrobire, măcinare Sisteme de control automat Organe de fixare şi asamblare Lagăre. Cuzineţi Scule de aşchiere şi tăiere Producţia. Procesul de producţie Reţele electrice Linii electrice Mecanisme Legare la pământ Industria construcţiilor Filtre analogice Încălzirea clădirilor Arbori. Axe Robotică Centrale termice Instalaţii electrice Organizare comercială Ţări în curs de dezvoltare Utilaje metalurgice România Tracţiuni electrice Broşare Instalaţii frigorifice Infrastructură (construcţii) Iluminare. Tehnica iluminatului Sisteme automate de comandă şi reglare Construcţii din beton armat prefabricat Surse de alimentare cu energie (de tensiune) Turnătorie Prese mecanice Încălzire centrală (generalităţi) Utilaje pentru industria textilă Acţionări hidraulice Sisteme de operare Turnarea metalului Statistică matematică Transmisii prin curea Inovaţii Roţi dinţate Transformatoare electrice Managementul proiectelor Aparate electrice Linii electrice aeriene Industria alimentară Conductori Inginerie Ziduri exterioare. Faţade Aeronautică Construcţii metalice Circuite electronice Ştanţare Tehnologie mecanică Releveu geodezic Roboţi industriali Compresoare Maşini de tricotat Separatoare electrice Proiectare Fundaţii (construcţii) Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Electronică Arhitectură - proiectare Procese psihice superioare Industria chimică Construcţii din oţel Energetică Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Tracţiune pe calea ferată Întreruptoare electrice Clădiri industriale Dinamica mijloacelor de transport Poşta. Servicii poştale Poduri (construcţii civile) Circuite integrate Proiectare computerizată Microhidrocentrale Management Conducte, ţevi Pompe centrifuge Elemente structurale ale construcţiilor Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Eficienţa muncii Aşchiere Tehnologii neconvenţionale Oţel Reţele trigonometrice (Geodezie) Cazane de abur Îmbinări sudate Autovehicule Transporturi auto Izolarea termică a clădirilor Elemente prefabricate simple Echipamente şi maşini pentru industria confecţiilor Automatizare Construcţii civile Rezistenţa construcţiilor la cutremure Industria textilă Comandă şi reglare adaptivă Sateliţi de telecomunicaţii Electrozi Centrale electrice Desen tehnic Optimizare (matematică) Comandă automată Electroenergetică Sisteme flexibile de fabricaţie Transmisii cu lanţ Aeronave (principii constructive) Aerajul minier Mecatronică Aliaje cu memoria formei Transformatoare de putere Utilaje din industria alimentară Performanţele mijoacelor de transport Maşini de ridicat şi transportat Motoare cu ardere internă Staţii electrice Baraje Generatoare sincrone Maşini hidraulice Reţele telefonice Acţionări electrice Electromecanică Schimbătoare de căldură Circuite imprimate Instalaţii de stins incendiile Instalaţii sanitare Mecanică fină Zăcăminte de hidrocarburi Prelucrare mecanică Metoda elementelor finite
Vă rugăm să schimbaţi parola