Biblioteca Universităţii din Craiova

Proiectare

Subiect Tematic: Proiectare
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (083.9)
Lucrări: 342 lucrari in 341 publicatii in 4 limbi
Îndrumar de proiectare pentru transmisii mecanice de: Dumitru, Nicolae; Copiluşi, Cristian Petre (13.08.1981 -); Catrina, Gheorghe C.; Ungureanu, Cezar-Alin; Geonea, Ionuţ Daniel (17.01.1981 -); Margine, Alexandru (Text tipărit)
Tehnologie electronică : Îndrumar de proiectare de: Cehan, Vlad; Albuleţ, Mihai (Text tipărit)
Calculul, proiectarea şi reglarea preselor de: Tabără, Victor; Catrina, Dumitru; Ganea, V. (Text tipărit)
Proiectarea unor circuite electronice de: Ciugudean, Mircea (Text tipărit)
Metodica proiectării constructive : MPC de: Renert, Mihail; Olteanu, I. (Text tipărit)
Subiecte
Inginerie seismică Arhitectură şcolară Construcţii din beton armat Transmisii mecanice Cercetare experimentală Asamblare şi montare Maşini de curent continuu Reductoare Nave spaţiale Motoare sincrone Motoare asincrone Preţ. Formarea preţului Construcţii navale Construcţii de maşini Organizarea facilităţilor Electronică digitală Organe de maşini Design industrial Protecţie prin relee Motoare cu inducţie Control automat Cercetare ştiinţifică Matriţare prin injecţie Matriţare Sudură. Tehnologia sudării Beton armat Industria maselor plastice Procedee de fabricaţie Circuite logice Filtre digitale Conexiuni, racorduri cabluri electrice Materiale compozite Construcţii Reţele de telecomunicaţii Maşini-unelte Control de calitate al produselor Industria automobilelor Poduri suspendate Reductoare cu roţi dinţate Telefonie Maşini electrice Mecanică - inginerie mecanică Producţie industrială Geodezie Medicamente Cuptoare cu creuzete Calculul structurilor de rezistenţă Angrenaje Sisteme de înşurubare (perechea şurub-piuliţă) Automobile Cuţite de strung Filtre de frecvenţă Sisteme de control automat Sfărâmare, zdrobire, măcinare Organe de fixare şi asamblare Lagăre. Cuzineţi Scule de aşchiere şi tăiere Producţia. Procesul de producţie Reţele electrice Linii electrice Mecanisme Legare la pământ Industria construcţiilor Încălzirea clădirilor Filtre analogice Arbori. Axe Robotică Centrale termice Instalaţii electrice Organizare comercială Ţări în curs de dezvoltare România Utilaje metalurgice Broşare Instalaţii frigorifice Tracţiuni electrice Infrastructură (construcţii) Iluminare. Tehnica iluminatului Sisteme automate de comandă şi reglare Construcţii din beton armat prefabricat Surse de alimentare cu energie (de tensiune) Turnătorie Prese mecanice Încălzire centrală (generalităţi) Acţionări hidraulice Utilaje pentru industria textilă Sisteme de operare Turnarea metalului Statistică matematică Transmisii prin curea Inovaţii Transformatoare electrice Roţi dinţate Aparate electrice Linii electrice aeriene Managementul proiectelor Industria alimentară Conductori Ziduri exterioare. Faţade Inginerie Aeronautică Construcţii metalice Circuite electronice Ştanţare Tehnologie mecanică Releveu geodezic Roboţi industriali Compresoare Maşini de tricotat Separatoare electrice Proiectare Fundaţii (construcţii) Electronică Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Arhitectură - proiectare Procese psihice superioare Construcţii din oţel Energetică Industria chimică Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Tracţiune pe calea ferată Întreruptoare electrice Clădiri industriale Dinamica mijloacelor de transport Poşta. Servicii poştale Poduri (construcţii civile) Circuite integrate Microhidrocentrale Proiectare computerizată Management Pompe centrifuge Conducte, ţevi Elemente structurale ale construcţiilor Aşchiere Eficienţa muncii Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Tehnologii neconvenţionale Oţel Reţele trigonometrice (Geodezie) Cazane de abur Îmbinări sudate Elemente prefabricate simple Autovehicule Transporturi auto Izolarea termică a clădirilor Echipamente şi maşini pentru industria confecţiilor Automatizare Construcţii civile Rezistenţa construcţiilor la cutremure Industria textilă Comandă şi reglare adaptivă Sateliţi de telecomunicaţii Electrozi Centrale electrice Desen tehnic Optimizare (matematică) Comandă automată Electroenergetică Sisteme flexibile de fabricaţie Transmisii cu lanţ Aeronave (principii constructive) Mecatronică Aerajul minier Aliaje cu memoria formei Transformatoare de putere Utilaje din industria alimentară Performanţele mijoacelor de transport Maşini de ridicat şi transportat Motoare cu ardere internă Staţii electrice Baraje Generatoare sincrone Maşini hidraulice Reţele telefonice Acţionări electrice Electromecanică Schimbătoare de căldură Circuite imprimate Instalaţii de stins incendiile Instalaţii sanitare Mecanică fină Zăcăminte de hidrocarburi Metoda elementelor finite Prelucrare mecanică
Vă rugăm să schimbaţi parola