Biblioteca Universităţii din Craiova

Proiectare

Subiect Tematic: Proiectare
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (083.9)
Lucrări: 345 lucrari in 343 publicatii in 4 limbi
Proiectarea maşinilor electrice de curent continuu de: Gheorghiu, I. S. (Text tipărit)
Anexe şi tabele de calcul pentru proiectarea instalaţiilor electrice : Pentru uzul studenţilor de: Bianchi, Cornel; Moroldo, Dan; Mira, Nicolae, inginer (Text tipărit)
Proiectarea transmisiilor mecanice de: Anghel, Ştefan; Bartl, A.; Vela, Ion (Text tipărit)
Aliaje cu memorie a formei : Noţiuni fundamentale, proiectare şi aplicaţii de: Degeratu, Sonia; Bîzdoacă, Nicu-George (Text tipărit)
Dispozitive pentru maşini-unelte : Proiectare şi construcţie de: Stănescu, Ion, ing.; Tache, Voicu (Text tipărit)
Procese și mașini de prelucrat fire : Proiectare tehnologică de: Liuţe, Dumitru; Buhu, Adrian; Iacob, Ioan (Text tipărit)
Subiecte
Inginerie seismică Arhitectură şcolară Construcţii din beton armat Transmisii mecanice Cercetare experimentală Asamblare şi montare Maşini de curent continuu Reductoare Nave spaţiale Motoare sincrone Motoare asincrone Preţ. Formarea preţului Construcţii navale Construcţii de maşini Organizarea facilităţilor Organe de maşini Design industrial Electronică digitală Protecţie prin relee Design Motoare cu inducţie Control automat Cercetare ştiinţifică Matriţare prin injecţie Sudură. Tehnologia sudării Matriţare Beton armat Industria maselor plastice Procedee de fabricaţie Filtre digitale Circuite logice Conexiuni, racorduri cabluri electrice Materiale compozite Construcţii Reţele de telecomunicaţii Maşini-unelte Control de calitate al produselor Industria automobilelor Poduri suspendate Reductoare cu roţi dinţate Telefonie Maşini electrice Mecanică - inginerie mecanică Producţie industrială Geodezie Medicamente Calculul structurilor de rezistenţă Cuptoare cu creuzete Automobile Angrenaje Cuţite de strung Sisteme de înşurubare (perechea şurub-piuliţă) Filtre de frecvenţă Sisteme de control automat Sfărâmare, zdrobire, măcinare Scule de aşchiere şi tăiere Organe de fixare şi asamblare Producţia. Procesul de producţie Reţele electrice Lagăre. Cuzineţi Linii electrice Mecanisme Legare la pământ Industria construcţiilor Filtre analogice Încălzirea clădirilor Arbori. Axe Robotică Centrale termice Instalaţii electrice Organizare comercială Ţări în curs de dezvoltare România Utilaje metalurgice Instalaţii frigorifice Tracţiuni electrice Broşare Infrastructură (construcţii) Iluminare. Tehnica iluminatului Sisteme automate de comandă şi reglare Construcţii din beton armat prefabricat Surse de alimentare cu energie (de tensiune) Turnătorie Încălzire centrală (generalităţi) Prese mecanice Utilaje pentru industria textilă Acţionări hidraulice Turnarea metalului Sisteme de operare Statistică matematică Transmisii prin curea Inovaţii Roţi dinţate Transformatoare electrice Managementul proiectelor Aparate electrice Linii electrice aeriene Industria alimentară Conductori Ziduri exterioare. Faţade Inginerie Aeronautică Construcţii metalice Ştanţare Circuite electronice Tehnologie mecanică Releveu geodezic Roboţi industriali Maşini de tricotat Compresoare Separatoare electrice Proiectare Fundaţii (construcţii) Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Electronică Arhitectură - proiectare Procese psihice superioare Construcţii din oţel Energetică Industria chimică Tracţiune pe calea ferată Aparate de comutaţie a circuitelor electrice Întreruptoare electrice Clădiri industriale Dinamica mijloacelor de transport Poşta. Servicii poştale Poduri (construcţii civile) Microhidrocentrale Circuite integrate Proiectare computerizată Management Conducte, ţevi Elemente structurale ale construcţiilor Pompe centrifuge Aşchiere Eficienţa muncii Protecţie la supracurenţi şi supratensiuni Tehnologii neconvenţionale Oţel Reţele trigonometrice (Geodezie) Cazane de abur Îmbinări sudate Elemente prefabricate simple Autovehicule Transporturi auto Izolarea termică a clădirilor Echipamente şi maşini pentru industria confecţiilor Automatizare Construcţii civile Industria textilă Rezistenţa construcţiilor la cutremure Comandă şi reglare adaptivă Sateliţi de telecomunicaţii Electrozi Centrale electrice Desen tehnic Optimizare (matematică) Comandă automată Electroenergetică Sisteme flexibile de fabricaţie Transmisii cu lanţ Aeronave (principii constructive) Mecatronică Aerajul minier Aliaje cu memoria formei Transformatoare de putere Utilaje din industria alimentară Performanţele mijoacelor de transport Motoare cu ardere internă Maşini de ridicat şi transportat Staţii electrice Baraje Generatoare sincrone Maşini hidraulice Reţele telefonice Acţionări electrice Electromecanică Circuite imprimate Schimbătoare de căldură Instalaţii de stins incendiile Instalaţii sanitare Mecanică fină Zăcăminte de hidrocarburi Prelucrare mecanică Metoda elementelor finite
Vă rugăm să schimbaţi parola