Biblioteca Universităţii din Craiova

Oltenia

Subiect Tematic: Oltenia
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (498.2)
Lucrări: 3 lucrari in 384 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Educaţie Audiovizual Allium cepa Artă populară ţărănească Plante furajere Dicţionare Poezie Turism sportiv Genetică aplicată Ţara Românească Moarte - obiceiuri funerare Lucrări agricole Cântece populare Sol nisipos Ladea, Romul Învăţământ de specialitate Agroecologie Drojdii Organizaţii de tineret Publicaţii seriale Vişin Distilare Oltenia Juglans sp. Banu Mărăcine Lumina, cotidian creştin Îngrăşăminte organice Transport mărfuri Literatură populară Fermentarea vinului Fragaria viridis Biserica creştină română Cydonia oblonga Râuri. Fluvii. Canale Ecologie Producţie agrară Pyrus communis Artă medievală Botanică geografică Secetă Dacia Aman, Dimitrie Războiul de independenţă Dezvoltare economică Prun Aşezări urbane (geografia şi studiul lor) Comerţ interior Partide comuniste Politică socială Circulaţie monetară Economia muncii Muzică bisericească Lexicografie Mişcări de rezistenţă Soluri brune Soluri. Clasificarea solurilor Agrochimie Istoria cărţii Peştera Epuran Meteorologie Dialoguri Cireş Măsuri contra poluării industriale Economie agrară Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Sorg Romula-Malva Lingvistică diacronică (lingvistică istorică) Documente Administraţie publică Expediţii Învăţământ Forţă de muncă Cultura plantelor de câmp Velovan, Ştefan Dialectology Dezvoltare durabilă Antologii Sociologia comunităţilor Prunus persica Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor" Proprietăţile solului Etnomuzicologie Revista "Ghiluşul" Economie regională Istoriografie Etnografie Toxicitatea solului Ştiinţe naturale Statistică regională Epir - Grecia Cereale. Cultura cerealelor Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Îngrăşăminte cu azot vegetal. Inocularea solului cu bacterii şi micorize (pentru fixarea azotului) Imperialism Dialectologie Antreprenoriat Struguri de masă Costuri de producţie Finanţe agricole şi evaluări economice Elena, Sfânta Carte veche Unirea Principatelor Române (1859) Dezvoltarea turismului Costume populare Arheologie Imperiul Bizantin Cercetare ştiinţifică Bolliac, Cezar Pomicultură generală Personalităţi politice Regionalisme Exploatarea sării Turism Turism rural Personalităţi Creştinism Pedologie. Ştiinţa solurilor Societăţi comerciale Cultura organizaţională Bălceşti Masivul Parîng Epoca fierului Sociologia comunicării Prunus avium Sociografie Arhitectură religioasă Castanea Paleografie Vin Rumegătoare mari (creştere) Scrieri în periodice Mitropolie Restructurare economică Mobilier casnic Autografe Înmulţirea plantelor Monografii regionale Management Memorii Piemont Heraldică Naţionalizare Relaţii internaţionale Legumicultură Politică Relaţii culturale Cernoziom Almanahuri Dicţionare de specialitate Jurnalism Obiceiuri populare Arachis hypogaea Agricultură Patrimoniu cultural Muzee pe specialităţi Boieri Proprietate funciară Manuscrise Artefacte Biserica Ortodoxă Sociologie rurală Profesori Ameliorarea raselor Export Seminţe. Producerea seminţelor Călătorii Silvicultură Istorie antică Proprietăţi chimice şi fizico-chimice ale solului Revoluţie Învăţământ superior Eficienţă economică Istorie Mitropolit Politică agrară Cais Industrializare Brâncuşi, Constantin Hibrizi Conservarea şi protecţia naturii Numismatică Subcarpaţi Democraţie socialistă Serbia Pictură murală Sfinţi Piaţa muncii Geografie militară Maşini şi utilaje agricole Ampelografie Politică şi guvernare Horticultură Monede - numismatică Minorităţi naţionale, etnice Reportaje Biografii Târguri Contabilitate financiară Demografie Şcoli profesionale de meserii Comerţ exterior Dialects Vornicescu, Nestor Ierburi de nutreţ Ecologie agrară Ţările Române Industrii de fermentare Bănie Biotehnologii agricole Prunus armeniaca Cataloage de bibliotecă Istorie militară Istorie literară Sculptură Mass-media Clima Evrei Transilvania Trifolium Eroziunea solului Artă preistorică Microbiologie industrială Reforma agrară Muzee Coleoptera Comunicare în masă Climatologie Altoire Combaterea şomajului Tractoare Arhitectură bisericească creştină Ameliorarea plantelor Stratificare socială Sculptori Bâlciuri Solanum tuberosum Drupaceae Fructe (ca recoltă) Paleozoologie generală Biologia solului Biserici - arhitectură Geografie economică Uniunea Europeană Plante cu păstăi Îmbunătăţiri funciare şi agricole Antropologie Ferme agricole Bibliografii pe subiecte Monumente istorice Politici comerciale Ovine Graiuri regionale, provinciale Poezie populară Omagii. Jubilee Transportul produselor agricole Economie Îmbunătăţirea soiurilor de plante Cercetare experimentală Mişcări muncitoreşti Microbiologie aplicată Medicago sativa Nuc Istoria tiparului Phaseolus vulgaris Geografie regională Erbicide Prunus domestica Constantin cel Mare Biserica română Ecologie microbiană Vinificaţie Faună Geografie turistică Revista "Suflet oltenesc" Controlul poluării Genetica plantelor Răscoală Vigna unguiculata Vinuri roşii Microbiologia solului Toponimie Intelectuali Zea mays Preistorie Civilizaţie Helianthus annuus Mănăstiri Forme de guvernământ Lucernă Combustibili Proză Peşteri Mozaikul, revistă Buruieni Biserica Ortodoxă Română Comunicare socială Cameră de comerţ şi industrie Restaurare. Protecţie. Conservare (artă) Prezentare istorică Centrale termoelectrice Microbiologie agricolă Partide social-democrate Limba slavă Geografie istorică Reconversie profesională Organizarea învăţământului Culegeri omagiale Fitotehnie Ziare religioase Geologie generală Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Artă creştină Sărbători religioase Istoria familiilor Fitopatologie Dacia Romană Arhitectură istorică Geto-daci Escatologie Identitate culturală Folclor Comerţ (generalităţi) Economie industrială Personalităţi culturale Floarea soarelui Folcloristică Muzică populară Ecosisteme Veşminte liturgice Floră Dansuri populare Colecţii particulare Studii de caz Trasee turistice Ţărani Comunicaţii instituţionale Botanică Iconografie Documentare, cărţi Fosile Arta ceramică Statistică locală Artă Folclor muzical Partidul Comunist Român Pajişti Mateesco Matte, Nicolas Povestiri Monahism. Viaţa monahică Îngrăşăminte chimice şi naturale Cultură Artă antică Triticum. Grâu Industria minieră Triticum aestivum. Grâu comun Descrieri de călătorii Cultura plantelor Istoria culturii şi civilizaţiei Prunus cerasus Viticultură Religie Glogoveanu, familia Măsuri contra prafului Nuciferae Istorie medievală Geomorfologie Limba română Stratigrafie Plante de nutreţ Coandă, Henri Arhitectură Irigaţii Publicaţiile muzeelor Muntenia Banat, regiune Vestigii istorice România Hidrologia apelor de suprafaţa Administraţie regională, provincială Arte decorative Vitis sp. Morfologia plantelor Zăcăminte de minereuri carbonifere Ziarul Lumina Autorităţi locale Ierburi de fâneaţă şi păşune Sistematizarea teritoriului Partide politice Dialecte Analiza solului Partide conservatoare Oenologie Balade populare Gravură Arhivistică. Arhive Triticum durum. Grâu tare Iconologie Interviuri Vehicule agricole Glycine hispida Fertilizare Sociologia culturii Creşterea animalelor Protecţia mediului înconjurător Istorie modernă Interferenţe culturale Revoluţia Română. 1848 Miocen Literatură română Artizanat Vicia villosa Mănăstirea Tismana Gestiune financiară a societăţilor comerciale
Vă rugăm să schimbaţi parola