Biblioteca Universităţii din Craiova

Oltenia

Subiect Tematic: Oltenia
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (498.2)
Lucrări: 3 lucrari in 419 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Minorităţi naţionale, etnice Ziare religioase Reportaje Educaţie Audiovizual Biografii Târguri Citrullus vulgaris Contabilitate financiară Demografie Geologie generală Şcoli profesionale de meserii Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Carte veche Artă creştină Arte plastice Unirea Principatelor Române (1859) Sărbători religioase Italia Allium cepa Artă populară ţărănească Dezvoltarea turismului Istoria familiilor Fitopatologie Comerţ exterior Dicţionare Plante furajere Costume populare Dialects Vornicescu, Nestor Ierburi de nutreţ Poezie Ecologie agrară Dacia Romană Ţările Române Arheologie Arhitectură istorică Industrii de fermentare Imperiul Bizantin Bănie Cercetare ştiinţifică Geto-daci Biotehnologii agricole Bolliac, Cezar Personalităţi politice Pomicultură generală Turism sportiv Escatologie Prunus armeniaca Regionalisme Identitate culturală Cataloage de bibliotecă Istorie militară Folclor Istorie literară Sculptură Comerţ (generalităţi) Economie industrială Personalităţi culturale Genetică aplicată Ţara Românească Exploatarea sării Moarte - obiceiuri funerare Mass-media Clima Floarea soarelui Folcloristică Evrei Alune de copac. Corylus avellana Turism Transilvania Lucrări agricole Turism rural Muzică populară Personalităţi Trifolium Eroziunea solului Artă preistorică Îngrăşăminte cu potasiu Microbiologie industrială Ecosisteme Veşminte liturgice Floră Dansuri populare Creştinism Cântece populare Pedologie. Ştiinţa solurilor Reforma agrară Muzee Societăţi comerciale Cultura organizaţională Colecţii particulare Coleoptera Sol nisipos Nuc. Juglans sp. Comunicare în masă Climatologie Bălceşti Masivul Parîng Studii de caz Trasee turistice Ţărani Comunicaţii instituţionale Ladea, Romul Botanică Epoca fierului Iconografie Altoire Învăţământ de specialitate Combaterea şomajului Documentare, cărţi Tractoare Arhitectură bisericească creştină Sociologia comunicării Agroecologie Fosile Ameliorarea plantelor Drojdii Stratificare socială Organizaţii de tineret Prunus avium Arta ceramică Publicaţii seriale Vişin Sculptori Distilare Bâlciuri Oltenia Statistică locală Solanum tuberosum Artă Folclor muzical Partidul Comunist Român Banu Mărăcine Lumina, cotidian creştin Îngrăşăminte organice Drupaceae Sociografie Fructe (ca recoltă) Arhitectură religioasă Paleozoologie generală Literatură populară Transport mărfuri Fermentarea vinului Interviuri Proză Fragaria viridis Pajişti Vehicule agricole Mateesco Matte, Nicolas Peşteri Mitropolit Presă Biserica creştină română Cydonia oblonga Politică agrară Povestiri Castanea Râuri. Fluvii. Canale Cais Mozaikul, revistă Etnografie Biologia solului Toxicitatea solului Glycine hispida Industrializare Ecologie Ştiinţe naturale Buruieni Fertilizare Brâncuşi, Constantin Pyrus communis Geografie economică Biserica Ortodoxă Română Botanică geografică Artă medievală Uniunea Europeană Statistică regională Secetă Epir - Grecia Monahism. Viaţa monahică Cereale. Cultura cerealelor Îngrăşăminte chimice şi naturale Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Plante cu păstăi Comunicare socială Cultură Cameră de comerţ şi industrie Sociologia culturii Dacia Îngrăşăminte cu azot vegetal. Inocularea solului cu bacterii şi micorize (pentru fixarea azotului) Paleografie Imperialism Vin Hibrizi Conservarea şi protecţia naturii Rumegătoare mari (creştere) Creşterea animalelor Artă antică Scrieri în periodice Îmbunătăţiri funciare şi agricole Aman, Dimitrie Războiul de independenţă Dialectologie Antropologie Ferme agricole Protecţia mediului înconjurător Sărbători populare Restaurare. Protecţie. Conservare (artă) Îngrăşăminte cu fosfaţi Numismatică Mitropolie Triticum. Grâu Biserici. Edificii bisericești și conținutul lor Istorie modernă Bibliografii pe subiecte Subcarpaţi Dezvoltare economică Democraţie socialistă Serbia Interferenţe culturale Monumente istorice Producţie agrară - ramură a economiei Restructurare economică Revoluţia Română. 1848 Prun Aşezări urbane (geografia şi studiul lor) Prezentare istorică Mobilier casnic Antreprenoriat Sfinţi Pictură murală Comerţ interior Politici comerciale Centrale termoelectrice Microbiologie agricolă Miocen Partide social-democrate Struguri de masă Piaţa muncii Literatură română Costuri de producţie Geografie militară Ovine Graiuri regionale, provinciale Limba slavă Partide comuniste Înmulţirea plantelor Poezie populară Monografii regionale Artizanat Management Geografie istorică Memorii Politică socială Industria minieră Maşini şi utilaje agricole Critică literară Ampelografie Finanţe agricole şi evaluări economice Vicia villosa Mănăstirea Tismana Politică şi guvernare Elena, Sfânta Reconversie profesională Monede - numismatică Horticultură Organizarea învăţământului Piemont Heraldică Culegeri omagiale Omagii. Jubilee Triticum aestivum. Grâu comun Circulaţie monetară Transportul produselor agricole Fitotehnie Gestiune financiară a societăţilor comerciale Naţionalizare Relaţii internaţionale Descrieri de călătorii Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Economie Cultura plantelor Istoria culturii şi civilizaţiei Îmbunătăţirea soiurilor de plante Cercetare experimentală Legumicultură Politică Mişcări muncitoreşti Economia muncii Relaţii culturale Muzică bisericească Prunus cerasus Geografie Viticultură Lexicografie Cernoziom Microbiologie aplicată Mişcări de rezistenţă Soluri brune Almanahuri Religie Soluri. Clasificarea solurilor Dicţionare de specialitate Agrochimie Glogoveanu, familia Jurnalism Istoria cărţii Medicago sativa Tipografie Măsuri contra prafului Nuciferae Obiceiuri populare Istorie medievală Arachis hypogaea Geomorfologie Istoria tiparului Peştera Epuran Agricultură Meteorologie Pictură Limba română Dialoguri Cireş Phaseolus vulgaris Stratigrafie Patrimoniu cultural Măsuri contra poluării industriale Coandă, Henri Geografie regională Plante de nutreţ Muzee pe specialităţi Arhitectură Erbicide Boieri Proprietate funciară Irigaţii Prunus domestica Constantin cel Mare Economie agrară Publicaţiile muzeelor Muntenia Banat, regiune Biserica română Vestigii istorice România Manuscrise Artefacte Ecologie microbiană Vinificaţie Faună Hidrologia apelor de suprafaţa Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Sorg Administraţie regională, provincială Geografie turistică Arte decorative Biserica Ortodoxă Romula-Malva Lingvistică diacronică (lingvistică istorică) Sociologie rurală Vitis sp. Documente Morfologia plantelor Administraţie publică Profesori Revista "Suflet oltenesc" Dolj, judeţ Expediţii Bănci Învăţământ Controlul poluării Zăcăminte de minereuri carbonifere Genetica plantelor Răscoală Vigna unguiculata Ziarul Lumina Cultura plantelor de câmp Forţă de muncă Vinuri roşii Ameliorarea raselor Autorităţi locale Velovan, Ştefan Ierburi de fâneaţă şi păşune Microbiologia solului Sistematizarea teritoriului Dialectology Export Toponimie Partide politice Seminţe. Producerea seminţelor Călătorii Silvicultură Istorie antică Dialecte Proprietăţi chimice şi fizico-chimice ale solului Analiza solului Revoluţie Intelectuali Învăţământ superior Partide conservatoare Zea mays Dezvoltare durabilă Oenologie Medicină Balade populare Antologii Preistorie Gravură Arhivistică. Arhive Eficienţă economică Sociologia comunităţilor Prunus persica Civilizaţie Triticum durum. Grâu tare Iconologie Helianthus annuus Mănăstiri Forme de guvernământ Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor" Proprietăţile solului Etnomuzicologie Istorie Revista "Ghiluşul" Istoriografie Economie regională Lucernă Combustibili
Vă rugăm să schimbaţi parola