Biblioteca Universităţii din Craiova

Oltenia

Subiect Tematic: Oltenia
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (498.2)
Lucrări: 3 lucrari in 396 publicatii in 3 limbi
Oltenia, de la medieval la modernitate de: Măneanu, Mite (Text tipărit)
Repere istorice şi culturale în Oltenia epocii moderne de: Măneanu, Mite; Măneanu, Varvara M. (Text tipărit)
Flori de gheaţă de: Rusu-Păsărin, Gabriela (20 octombrie 1958 -) (Text tipărit)
Conservatorii în Oltenia : Dolj, 1899-1913 de: Rădulescu, Ana-Maria (Text tipărit)
Biserici, preoţi, oameni de: Ciucă, Ioan D.; Ciucă, Ion M.; Ciucă, Domnica (Text tipărit)
Partidul Conservator : Personalităţi politice oltene de: Rădulescu, Ana-Maria (Text tipărit)
Râurile din Oltenia : Monografie hidrologică de: Savin, Constantin (Text tipărit)
Subiecte
Minorităţi naţionale, etnice Ziare religioase Reportaje Educaţie Audiovizual Biografii Târguri Citrullus vulgaris Contabilitate financiară Demografie Geologie generală Şcoli profesionale de meserii Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Carte veche Artă creştină Unirea Principatelor Române (1859) Sărbători religioase Allium cepa Artă populară ţărănească Dezvoltarea turismului Istoria familiilor Fitopatologie Comerţ exterior Plante furajere Dicţionare Costume populare Dialects Vornicescu, Nestor Ierburi de nutreţ Poezie Ecologie agrară Ţările Române Dacia Romană Arheologie Arhitectură istorică Industrii de fermentare Imperiul Bizantin Bănie Cercetare ştiinţifică Geto-daci Biotehnologii agricole Bolliac, Cezar Personalităţi politice Pomicultură generală Turism sportiv Escatologie Prunus armeniaca Regionalisme Identitate culturală Cataloage de bibliotecă Istorie militară Istorie literară Folclor Sculptură Comerţ (generalităţi) Economie industrială Personalităţi culturale Genetică aplicată Ţara Românească Exploatarea sării Moarte - obiceiuri funerare Mass-media Clima Floarea soarelui Folcloristică Evrei Turism Transilvania Lucrări agricole Turism rural Personalităţi Muzică populară Trifolium Eroziunea solului Artă preistorică Îngrăşăminte cu potasiu Microbiologie industrială Ecosisteme Veşminte liturgice Floră Dansuri populare Creştinism Cântece populare Pedologie. Ştiinţa solurilor Reforma agrară Muzee Societăţi comerciale Cultura organizaţională Colecţii particulare Coleoptera Sol nisipos Comunicare în masă Climatologie Bălceşti Masivul Parîng Studii de caz Trasee turistice Ţărani Comunicaţii instituţionale Ladea, Romul Botanică Epoca fierului Iconografie Altoire Învăţământ de specialitate Combaterea şomajului Documentare, cărţi Tractoare Arhitectură bisericească creştină Sociologia comunicării Agroecologie Ameliorarea plantelor Fosile Drojdii Stratificare socială Organizaţii de tineret Arta ceramică Prunus avium Publicaţii seriale Vişin Sculptori Distilare Bâlciuri Oltenia Statistică locală Solanum tuberosum Artă Juglans sp. Folclor muzical Partidul Comunist Român Banu Mărăcine Lumina, cotidian creştin Îngrăşăminte organice Drupaceae Sociografie Fructe (ca recoltă) Arhitectură religioasă Paleozoologie generală Forme de guvernământ Etnomuzicologie Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor" Proprietăţile solului Istorie Revista "Ghiluşul" Literatură populară Transport mărfuri Economie regională Istoriografie Fermentarea vinului Lucernă Combustibili Interviuri Proză Fragaria viridis Pajişti Vehicule agricole Mateesco Matte, Nicolas Peşteri Mitropolit Biserica creştină română Politică agrară Cydonia oblonga Povestiri Castanea Râuri. Fluvii. Canale Cais Mozaikul, revistă Etnografie Biologia solului Toxicitatea solului Glycine hispida Industrializare Ecologie Ştiinţe naturale Buruieni Fertilizare Brâncuşi, Constantin Producţie agrară Pyrus communis Geografie economică Biserica Ortodoxă Română Artă medievală Botanică geografică Uniunea Europeană Statistică regională Secetă Epir - Grecia Monahism. Viaţa monahică Cereale. Cultura cerealelor Îngrăşăminte chimice şi naturale Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Plante cu păstăi Comunicare socială Cultură Cameră de comerţ şi industrie Sociologia culturii Dacia Îngrăşăminte cu azot vegetal. Inocularea solului cu bacterii şi micorize (pentru fixarea azotului) Paleografie Imperialism Vin Hibrizi Conservarea şi protecţia naturii Rumegătoare mari (creştere) Creşterea animalelor Artă antică Scrieri în periodice Îmbunătăţiri funciare şi agricole Aman, Dimitrie Războiul de independenţă Dialectologie Antropologie Ferme agricole Protecţia mediului înconjurător Sărbători populare Restaurare. Protecţie. Conservare (artă) Îngrăşăminte cu fosfaţi Numismatică Mitropolie Triticum. Grâu Biserici. Edificii bisericești și conținutul lor Istorie modernă Bibliografii pe subiecte Subcarpaţi Dezvoltare economică Democraţie socialistă Serbia Interferenţe culturale Monumente istorice Restructurare economică Revoluţia Română. 1848 Prun Aşezări urbane (geografia şi studiul lor) Prezentare istorică Sfinţi Mobilier casnic Pictură murală Antreprenoriat Comerţ interior Politici comerciale Centrale termoelectrice Microbiologie agricolă Miocen Partide social-democrate Struguri de masă Piaţa muncii Literatură română Costuri de producţie Geografie militară Ovine Graiuri regionale, provinciale Limba slavă Partide comuniste Înmulţirea plantelor Poezie populară Monografii regionale Artizanat Geografie istorică Memorii Politică socială Management Industria minieră Maşini şi utilaje agricole Ampelografie Finanţe agricole şi evaluări economice Vicia villosa Mănăstirea Tismana Politică şi guvernare Elena, Sfânta Reconversie profesională Horticultură Organizarea învăţământului Monede - numismatică Piemont Heraldică Culegeri omagiale Omagii. Jubilee Triticum aestivum. Grâu comun Transportul produselor agricole Circulaţie monetară Fitotehnie Gestiune financiară a societăţilor comerciale Naţionalizare Relaţii internaţionale Descrieri de călătorii Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Economie Cultura plantelor Istoria culturii şi civilizaţiei Îmbunătăţirea soiurilor de plante Cercetare experimentală Legumicultură Politică Mişcări muncitoreşti Economia muncii Relaţii culturale Muzică bisericească Prunus cerasus Geografie Viticultură Lexicografie Cernoziom Microbiologie aplicată Mişcări de rezistenţă Soluri brune Almanahuri Religie Soluri. Clasificarea solurilor Dicţionare de specialitate Agrochimie Glogoveanu, familia Jurnalism Istoria cărţii Medicago sativa Măsuri contra prafului Nuciferae Obiceiuri populare Istorie medievală Arachis hypogaea Geomorfologie Nuc Istoria tiparului Peştera Epuran Agricultură Meteorologie Dialoguri Limba română Cireş Phaseolus vulgaris Stratigrafie Patrimoniu cultural Măsuri contra poluării industriale Coandă, Henri Geografie regională Plante de nutreţ Muzee pe specialităţi Arhitectură Erbicide Boieri Proprietate funciară Irigaţii Constantin cel Mare Prunus domestica Economie agrară Publicaţiile muzeelor Muntenia Banat, regiune Biserica română Vestigii istorice România Manuscrise Ecologie microbiană Vinificaţie Faună Artefacte Hidrologia apelor de suprafaţa Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Sorg Administraţie regională, provincială Geografie turistică Arte decorative Biserica Ortodoxă Romula-Malva Lingvistică diacronică (lingvistică istorică) Sociologie rurală Vitis sp. Documente Morfologia plantelor Administraţie publică Profesori Revista "Suflet oltenesc" Expediţii Învăţământ Controlul poluării Zăcăminte de minereuri carbonifere Genetica plantelor Răscoală Vigna unguiculata Ziarul Lumina Forţă de muncă Cultura plantelor de câmp Vinuri roşii Ameliorarea raselor Autorităţi locale Velovan, Ştefan Ierburi de fâneaţă şi păşune Microbiologia solului Sistematizarea teritoriului Dialectology Export Toponimie Partide politice Seminţe. Producerea seminţelor Călătorii Silvicultură Istorie antică Dialecte Proprietăţi chimice şi fizico-chimice ale solului Analiza solului Revoluţie Intelectuali Învăţământ superior Partide conservatoare Zea mays Dezvoltare durabilă Oenologie Balade populare Antologii Preistorie Gravură Arhivistică. Arhive Eficienţă economică Sociologia comunităţilor Prunus persica Civilizaţie Triticum durum. Grâu tare Iconologie Helianthus annuus Mănăstiri
Vă rugăm să schimbaţi parola