Biblioteca Universităţii din Craiova

Oltenia

Subiect Tematic: Oltenia
Țara sursă: RO: UCV
Indice CZU: (498.2)
Lucrări: 3 lucrari in 436 publicatii in 3 limbi
Plantele din flora României întâlnite în folclorul oltenesc de: Niţă, Marian; Pană, Georgiana (Text tipărit)
Joint Strategy Regarding Employment and Workforce Mobility in the Cross-Border Area, in the Juridical Field de: Birtu, Liliana Daniela; Gruev, Peter Kirilov; Stanciu, Cristian Valeriu; Goga, Cristiana; Gavrilă, Constantin-Adi (Text tipărit)
Cîntece bătrâneşti din Oltenia de: Mitu, Ilie; Locusteanu, Marcel; Popescu, Aurelian I. (Text tipărit)
Horticultura Olteniei : Repere de: Baciu, Adrian Aurelian; Călinoiu, Ion; Botu, Ion (Text tipărit)
Alaiul Călușului oltenesc : Album foto de: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj; Consiliul Județean Dolj (Grafică bidimensională)
Subiecte
Minorităţi naţionale, etnice Ziare religioase Reportaje Educaţie Audiovizual Biografii Târguri Citrullus vulgaris Contabilitate financiară Demografie Geologie generală Şcoli profesionale de meserii Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Carte veche Artă creştină Arte plastice Unirea Principatelor Române (1859) Sărbători religioase Allium cepa Artă populară ţărănească Italia Istoria familiilor Dezvoltarea turismului Fitopatologie Comerţ exterior Plante furajere Dicţionare Costume populare Dialects Vornicescu, Nestor Ierburi de nutreţ Poezie Ecologie agrară Ţările Române Dacia Romană Arheologie Arhitectură istorică Industrii de fermentare Imperiul Bizantin Bănie Cercetare ştiinţifică Geto-daci Bolliac, Cezar Biotehnologii agricole Pomicultură generală Turism sportiv Personalităţi politice Escatologie Prunus armeniaca Regionalisme Identitate culturală Cataloage de bibliotecă Istorie militară Folclor Sculptură Istorie literară Comerţ (generalităţi) Economie industrială Personalităţi culturale Genetică aplicată Ţara Românească Exploatarea sării Moarte - obiceiuri funerare Mass-media Floarea soarelui Clima Folcloristică Evrei Lucrări agricole Transilvania Turism Alune de copac. Corylus avellana Turism rural Muzică populară Trifolium Personalităţi Eroziunea solului Artă preistorică Microbiologie industrială Ecosisteme Îngrăşăminte cu potasiu Veşminte liturgice Floră Dansuri populare Creştinism Cântece populare Pedologie. Ştiinţa solurilor Reforma agrară Muzee Societăţi comerciale Cultura organizaţională Colecţii particulare Coleoptera Sol nisipos Nuc. Juglans sp. Comunicare în masă Bălceşti Climatologie Studii de caz Masivul Parîng Trasee turistice Ţărani Comunicaţii instituţionale Ladea, Romul Botanică Epoca fierului Iconografie Altoire Învăţământ de specialitate Combaterea şomajului Documentare, cărţi Tractoare Arhitectură bisericească creştină Sociologia comunicării Agroecologie Ameliorarea plantelor Fosile Drojdii Stratificare socială Organizaţii de tineret Arta ceramică Prunus avium Publicaţii seriale Vişin Sculptori Distilare Bâlciuri Oltenia Statistică locală Solanum tuberosum Artă Folclor muzical Banu Mărăcine Partidul Comunist Român Lumina, cotidian creştin Îngrăşăminte organice Drupaceae Sociografie Fructe (ca recoltă) Arhitectură religioasă Paleozoologie generală Fitogeografie Transport mărfuri Literatură populară Fermentarea vinului Fragaria viridis Pajişti Mateesco Matte, Nicolas Biserica creştină română Cydonia oblonga Povestiri Castanea Râuri. Fluvii. Canale Biologia solului Toxicitatea solului Glycine hispida Industrializare Ecologie Ştiinţe naturale Buruieni Fertilizare Brâncuşi, Constantin Pyrus communis Geografie economică Biserica Ortodoxă Română Botanică geografică Artă medievală Uniunea Europeană Statistică regională Secetă Epir - Grecia Monahism. Viaţa monahică Cereale. Cultura cerealelor Îngrăşăminte chimice şi naturale Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Plante cu păstăi Comunicare socială Cultură Sociologia culturii Cameră de comerţ şi industrie Dacia Îngrăşăminte cu azot vegetal. Inocularea solului cu bacterii şi micorize (pentru fixarea azotului) Paleografie Imperialism Vin Hibrizi Conservarea şi protecţia naturii Mobilitatea forţei de muncă Rumegătoare mari (creştere) Creşterea animalelor Artă antică Scrieri în periodice Îmbunătăţiri funciare şi agricole Aman, Dimitrie Războiul de independenţă Dialectologie Antropologie Ferme agricole Protecţia mediului înconjurător Sărbători populare Restaurare. Protecţie. Conservare (artă) Numismatică Îngrăşăminte cu fosfaţi Mitropolie Triticum. Grâu Biserici. Edificii bisericești și conținutul lor Istorie modernă Bibliografii pe subiecte Subcarpaţi Dezvoltare economică Democraţie socialistă Fertilitatea solului Serbia Monumente istorice Producţie agrară - ramură a economiei Restructurare economică Interferenţe culturale Revoluţia Română. 1848 Prun Aşezări urbane (geografia şi studiul lor) Prezentare istorică Mobilier casnic Comerţ interior Pictură murală Sfinţi Antreprenoriat Politici comerciale Centrale termoelectrice Microbiologie agricolă Miocen Partide social-democrate Struguri de masă Piaţa muncii Costuri de producţie Literatură română Geografie militară Ovine Graiuri regionale, provinciale Limba slavă Partide comuniste Înmulţirea plantelor Poezie populară Monografii regionale Soc. Sambucus migra Artizanat Management Politică socială Industria minieră Geografie istorică Memorii Maşini şi utilaje agricole Ampelografie Finanţe agricole şi evaluări economice Critică literară Vicia villosa Mănăstirea Tismana Politică şi guvernare Reconversie profesională Elena, Sfânta Horticultură Monede - numismatică Organizarea învăţământului Piemont Heraldică Culegeri omagiale Omagii. Jubilee Triticum aestivum. Grâu comun Circulaţie monetară Transportul produselor agricole Fitotehnie Gestiune financiară a societăţilor comerciale Naţionalizare Relaţii internaţionale Descrieri de călătorii Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Economie Cultura plantelor Istoria culturii şi civilizaţiei Îmbunătăţirea soiurilor de plante Cercetare experimentală Legumicultură Politică Mişcări muncitoreşti Economia muncii Relaţii culturale Muzică bisericească Prunus cerasus Turism speologic Viticultură Geografie Lexicografie Cernoziom Microbiologie aplicată Mişcări de rezistenţă Soluri brune Almanahuri Religie Soluri. Clasificarea solurilor Dicţionare de specialitate Agrochimie Glogoveanu, familia Jurnalism Istoria cărţii Medicago sativa Tipografie Măsuri contra prafului Nuciferae Obiceiuri populare Istorie medievală Arachis hypogaea Geomorfologie Istoria tiparului Peştera Epuran Agricultură Meteorologie Pictură Limba română Dialoguri Cireş Phaseolus vulgaris Stratigrafie Patrimoniu cultural Măsuri contra poluării industriale Geografie regională Coandă, Henri Plante de nutreţ Muzee pe specialităţi Arhitectură Erbicide Boieri Proprietate funciară Irigaţii Prunus domestica Constantin cel Mare Economie agrară Publicaţiile muzeelor Banat, regiune Muntenia Vestigii istorice Biserica română România Manuscrise Ecologie microbiană Vinificaţie Faună Artefacte Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Hidrologia apelor de suprafaţa Sorg Administraţie regională, provincială Geografie turistică Arte decorative Biserica Ortodoxă Romula-Malva Lingvistică diacronică (lingvistică istorică) Sociologie rurală Vitis sp. Documente Morfologia plantelor Administraţie publică Grupul Şcolar "Domnul Tudor" Drobeta Turnu-Severin Profesori Arhitectură funerară Revista "Suflet oltenesc" Dolj, judeţ Expediţii Bănci Instituţii de învăţământ Învăţământ Controlul poluării Zăcăminte de minereuri carbonifere Genetica plantelor Răscoală Vigna unguiculata Ziarul Lumina Forţă de muncă Cultura plantelor de câmp Vinuri roşii Ameliorarea raselor Autorităţi locale Velovan, Ştefan Ierburi de fâneaţă şi păşune Microbiologia solului Sistematizarea teritoriului Dialectology Export Toponimie Seminţe. Producerea seminţelor Partide politice Călătorii Silvicultură Istorie antică Dialecte Proprietăţi chimice şi fizico-chimice ale solului Analiza solului Revoluţie Intelectuali Învăţământ superior Zea mays Partide conservatoare Dezvoltare durabilă Învăţământ liceal Oenologie Medicină Schimbări de climă Balade populare Antologii Preistorie Gravură Arhivistică. Arhive Eficienţă economică Sociologia comunităţilor Prunus persica Civilizaţie Triticum durum. Grâu tare Iconologie Helianthus annuus Mănăstiri Forme de guvernământ Proprietăţile solului Etnomuzicologie Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor" Descoperiri arheologice Istorie Revista "Ghiluşul" Economie regională Istoriografie Lucernă Combustibili Interviuri Proză Vehicule agricole Peşteri Mitropolit Presă Politică agrară Cais Mozaikul, revistă Etnografie
Vă rugăm să schimbaţi parola