Biblioteca Universităţii din Craiova

Dogaru, Ion (1935 -)

Nume Persoană: Dogaru, Ion (1935 - )
Notă biografică şi de activitate: prof.
Notă biografică şi de activitate: Facultatea de Drept din Bucureşti (1958); doctor al Universităţii din Bucureşti în drept (1969)
Notă biografică şi de activitate: Prof. al Universităţii din Craiova; Prorector al Universităţii din Craiova (1976-1984); cond. de doctorat în domeniul dreptului civil, din anul 1990; Decan al Facultăţii de Drept din Craiova (1991-2004); membru corespondent al Academiei Române(din 2001)
Notă biografică şi de activitate: Ordinul "Steaua României" în grad de Cavaler
Notă geografică: Locul naşterii: Licurici, jud. Gorj.
Țara sursă: RO: UCV
Lucrări: 244 lucrari in 241 publicatii in 2 limbi
Dreptul la un proces echitabil : Impactul dreptului european asupra procedurilor jurisdicţionale interne de: Bucureanu, Anamaria (Text tipărit) Conducătorul grupului ştiinţific [673]
Autonomia de voinţă în dreptul privat intern şi internaţional : Teză de doctorat de: Olteanu, Gabriel Edmond (1971 -) (Text tipărit) Conducătorul tezei [727]
Teoria generală a obligaţiilor comerciale de: Dogaru, Ion (1935 -); Săuleanu, Lucian (1974 -) (Text tipărit) Autor [070]
Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor : Curs de bază de: Dogaru, Ion (1935 -); Drăghici, Pompil (Text tipărit) Autor [070]
Capacitatea civilă a asociaţiilor şi fundaţiilor în dreptul român : Teză de doctorat : CD-ROM de: David, Raluca Mihaela (Resurse electronice) Conducătorul tezei [727]
Absenţii ca instituţie juridică : Teză de doctorat de: Spânu, Dan Ştefan (Text tipărit) Conducătorul tezei [727]
Formele şi cuprinsul testamentului în dreptul civil românesc : Teză de doctorat : CD-ROM de: Condurat, Emanoil-Robert (Resurse electronice) Conducătorul tezei [727]
Drept civil român : Idei producătoare de efecte juridice de: Dogaru, Ion (1935 -) (Text tipărit) Conducătorul grupului ştiinţific [673]
Subiecte
Intenţie infracţională Morala muncii Drept comercial internaţional Cont curent Novaţie. Transmiterea datoriei Drept administrativ Etică socială Franţa Răspundere juridică Dreptul muncii Persoane fizice în dreptul internaţional Drept public Drept patrimonial Europa Tratate internaţionale Efectele obligaţiilor Contracte aleatorii Sancţiuni de drept civil (contracte) Prezumţie Politică fiscală Practică judiciară Tutelă. Emancipare Drept privat Jurişti Parteneriat public-privat Politică economică regională Autogestiune Probe în proceduri penale Renta viageră Drept procesual civil Forma şi validarea contractelor Drept funciar Academia Română Drept maritim Donaţie. Contract de donaţie Şef de stat. Preşedinte Coandă, Henri Infracţiuni penale Brâncuşi, Constantin Aniversări Obligaţii comerciale Părinţi şi copii Filiaţie Proprietate funciară Informatică Dezvoltare socială Drept Contracte de muncă Garanţie Drept internaţional privat Cărţi funciare Contracte reale Sursele şi obiectivele dreptului Legea contractelor Delegaţie Contracte de drept civil care au caracter comercial Sisteme filosofice Absenţă (drept civil) Albania Instrumente de creditare România Contracte de asigurare Societăţi comerciale Proprietate colectivă Sancţiuni în procesul civil Dreptul asupra locuinţei şi locatarului Curatelă Filosofie morală Culpabilitate Cambia bancară Dreptul la instruire Instituţii politice Testament Arabia Prejudicii Dreptul de moştenire Acte juridice Drepturile omului Teoria dreptului Germania Drepturi fundamentale Contracte de jocuri de noroc, pariuri, loterie Drept procesual penal Morală creştină Uzucapiunea Discursuri publice Procese psihice speciale Probe testimoniale Drept civil Drept agrar Persoane juridice Drept comercial Acţiuni civile Contracte speciale Contracte administrative Dezvoltare economică Proprietate Pieţe financiare Titluri de credit Legislaţie Jurisprudenţă Contracte consensuale Administraţie publică Protecţie socială Infracţiuni împotriva persoanei Drepturile copilului Asigurări maritime Drept economic Autonomie regională Stingerea obligaţiei Fundaţii, asociaţii non-profit Autografe Procedură judiciară Contracte civile Titluri de valoare Filosofie Administraţie locală Prescripţie extinctivă Persoane fizice Comerţ internaţional Sechestrarea navelor Morală socială Prescripţii achizitive Organizaţii non-guvernamentale Obligaţii civile Organizaţii de comerţ exterior Răspundere civilă Asigurări Procedură civilă Drept comunitar Acorduri comerciale internaţionale Tipuri de contracte Filosofia dreptului Drept comparat Închirierea locuinţelor Bilete la ordin Violenţă Arhivare. Aranjarea şi păstrarea actelor Promisiune de vânzare Procedură penală Public speaking Gestiune financiară a societăţilor comerciale Mandat. Împuternicire a avocatului Pledoarie Evaziune fiscală Separarea puterilor în stat Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Contracte comerciale Valori mobiliare Teoria şi filosofia statului Despăgubiri Dreptul familiei Protecţia copilului Jandarmerie Prejudicii nemateriale Contracte de vânzare Coproprietate Efectele contractelor Cecuri bancare Demnitatea persoanei Autonomie locală Gaj Drept succesoral Dreptul transporturilor Administraţie centrală Ipotecare Probe în procedură judiciară Acte administrative Obligaţii de întreţinere Psihologie Drept penal Dreptul mediului înconjurător Nulitate Răspundere penală Contencios administrativ Proprietate mobiliară Contracte comerciale internaţionale Drepturi reale Dogaru, Ion Libertate contractuală Sistem fiscal Mateesco Matte, Nicolas Nulitate. Procedura de nulitate Art oratoire Drept constituţional Moldova, republica Pensie alimentară
Vă rugăm să schimbaţi parola