Biblioteca Universităţii din Craiova

Dogaru, Ion (1935 -)

Nume Persoană: Dogaru, Ion (1935 - )
Notă biografică şi de activitate: prof.
Notă biografică şi de activitate: Facultatea de Drept din Bucureşti (1958); doctor al Universităţii din Bucureşti în drept (1969)
Notă biografică şi de activitate: Prof. al Universităţii din Craiova; Prorector al Universităţii din Craiova (1976-1984); cond. de doctorat în domeniul dreptului civil, din anul 1990; Decan al Facultăţii de Drept din Craiova (1991-2004); membru corespondent al Academiei Române(din 2001)
Notă biografică şi de activitate: Ordinul "Steaua României" în grad de Cavaler
Notă geografică: Locul naşterii: Licurici, jud. Gorj.
Țara sursă: RO: UCV
Lucrări: 253 lucrari in 251 publicatii in 2 limbi
Dreptul la un proces echitabil : Impactul dreptului european asupra procedurilor jurisdicţionale interne de: Bucureanu, Anamaria (Text tipărit) Conducătorul grupului ştiinţific [673]
Autonomia de voinţă în dreptul privat intern şi internaţional : Teză de doctorat de: Olteanu, Gabriel Edmond (1971 -) (Text tipărit) Conducătorul tezei [727]
Teoria generală a obligaţiilor comerciale de: Dogaru, Ion (1935 -); Săuleanu, Lucian (1974 -) (Text tipărit) Autor [070]
Compensaţia ca mod de stingere a obligaţiilor : Teză de doctorat : format electronic de: Ciochină, Daniela Şt. (1973 -) (Text tipărit) Conducătorul tezei [727]
Curs de drept : Uz intern de: Dogaru, Ion (1935 -) (Text tipărit)
Drept civil : Succesiunile de: (Text tipărit) Conducătorul grupului ştiinţific [673]
Capacitatea persoanei fizice în dreptul civil român : Teză de doctorat de: Ilie, Adrian Barbu (Text tipărit) Conducătorul tezei [727]
Drept civil : Teoria generală a actelor cu titlu gratuit de: Cercel, Sevastian; Dănişor, Gheorghe (1945 -); Dănişor, Dan Claudiu (1968 -); Dogaru, Ion (1935 -) (Text tipărit) Autor [070]
Subiecte
Intenţie infracţională Morala muncii Drept comercial internaţional Cont curent Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Novaţie. Transmiterea datoriei Drept administrativ Etică socială Franţa Răspundere juridică Dreptul muncii Persoane fizice în dreptul internaţional Drept public Drept patrimonial Europa Tratate internaţionale Efectele obligaţiilor Contracte aleatorii Sancţiuni de drept civil (contracte) Prezumţie Politică fiscală Practică judiciară Tutelă. Emancipare Drept privat Jurişti Parteneriat public-privat Politică economică regională Autogestiune Probe în proceduri penale Renta viageră Drept procesual civil Forma şi validarea contractelor Drept funciar Academia Română Personalităţi culturale Drept maritim Donaţie. Contract de donaţie Şef de stat. Preşedinte Coandă, Henri Infracţiuni penale Aniversări Obligaţii comerciale Părinţi şi copii Filiaţie Proprietate funciară Informatică Dezvoltare socială Drept Contracte de muncă Garanţie Drept internaţional privat Cărţi funciare Contracte reale Sursele şi obiectivele dreptului Legea contractelor Contracte de drept civil care au caracter comercial Delegaţie Sisteme filosofice Albania Absenţă (drept civil) Instrumente de creditare România Contracte de asigurare Societăţi comerciale Proprietate colectivă Dreptul asupra locuinţei şi locatarului Curatelă Filosofie morală Culpabilitate Sancţiuni în procesul civil Cambia bancară Dreptul la instruire Instituţii politice Testament Arabia Prejudicii Acte juridice Drepturile omului Dreptul de moştenire Teoria dreptului Germania Drepturi fundamentale Contracte de jocuri de noroc, pariuri, loterie Drept procesual penal Morală creştină Uzucapiunea Discursuri publice Procese psihice speciale Probe testimoniale Drept civil Drept agrar Persoane juridice Drept comercial Acţiuni civile Contracte speciale Contracte administrative Dezvoltare economică Proprietate Pieţe financiare Titluri de credit Jurisprudenţă Legislaţie Contracte consensuale Administraţie publică Protecţie socială Infracţiuni împotriva persoanei Drepturile copilului Asigurări maritime Drept economic Autonomie regională Stingerea obligaţiei Fundaţii, asociaţii non-profit Procedură judiciară Contracte civile Titluri de valoare Administraţie locală Prescripţie extinctivă Persoane fizice Sechestrarea navelor Comerţ internaţional Morală socială Prescripţii achizitive Memorii Organizaţii non-guvernamentale Obligaţii civile Organizaţii de comerţ exterior Răspundere civilă Asigurări Procedură civilă Drept comunitar Acorduri comerciale internaţionale Tipuri de contracte Filosofia dreptului Drept comparat Închirierea locuinţelor Violenţă Promisiune de vânzare Bilete la ordin Arhivare. Aranjarea şi păstrarea actelor Procedură penală Public speaking Gestiune financiară a societăţilor comerciale Mandat. Împuternicire a avocatului Pledoarie Evaziune fiscală Separarea puterilor în stat Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Contracte comerciale Oltenia Valori mobiliare Teoria şi filosofia statului Despăgubiri Dreptul familiei Protecţia copilului Jandarmerie Prejudicii nemateriale Contracte de vânzare Coproprietate Efectele contractelor Arhivistică. Arhive Demnitatea persoanei Cecuri bancare Gaj Autonomie locală Drept succesoral Dreptul transporturilor Administraţie centrală Ipotecare Probe în procedură judiciară Acte administrative Obligaţii de întreţinere Psihologie Drept penal Dreptul mediului înconjurător Nulitate Răspundere penală Contencios administrativ Proprietate mobiliară Contracte comerciale internaţionale Drepturi reale Dogaru, Ion Libertate contractuală Sistem fiscal Mateesco Matte, Nicolas Nulitate. Procedura de nulitate Art oratoire Drept constituţional Moldova, republica Obligaţii de întreţinere Pensie alimentară Brâncuşi, Constantin
Vă rugăm să schimbaţi parola