Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept civil

Subiect Tematic: Drept civil
Limba: rum
Termen generic: Drept
Termen specific: Răspundere civilă
Termen specific: Statutul copiilor şi al minorilor
Termen specific: Acte juridice
Termen specific: Contracte civile
Termen specific: Drept privat
Termen specific: Dreptul familiei
Termen specific: Drepturi reale
Termen specific: Obligaţii civile
Termen specific: Persoane fizice
Termen specific: Persoane juridice
Termen specific: Procedură civilă
Termen specific: Procedură judiciară
Indice CZU: 347
Lucrări: 2199 lucrari in 2102 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Absenţă (drept civil) Persoane fizice Licitaţii Acte administrative Drept administrativ Acte juridice Drept civil Posesiune Prescripţii Administraţie publică Probleme juridice ale societăţilor comerciale Acţiune penală Procedură penală Drept penal Acţiuni civile Procedură civilă Curţi ale organizaţiilor internaţionale Admiterea în funcţii publice Adopţie Părinţi şi copii Cooperare internaţională Amanet Gaj Medicină Teoria dreptului Decizie judecătorească Arbitraj civil Litigii Arendarea proprietăţii Arestare Istorie Asigurări Contracte de asigurare Societăţi comerciale Protecţia animalelor Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Avocaţi Drept internaţional Morală socială Brevete Proprietate industrială Buna credinţă (contracte civile) Libertate contractuală Bunuri. Clasificare şi distincţie Proprietate Capital social Carte veche Garanţie Efectele contractelor Contracte speciale Cărţi funciare Publicitate imobiliară Drept funciar Căsătorie - aspecte juridice Dreptul familiei Drepturi fundamentale Monumente istorice Proprietate funciară Comerţ (generalităţi) Fraude economice Common Law Competenţă şi autoritate în materie civilă Jurisdicţie Drept Închiriere Dreptul muncii Conflict de legi Drept internaţional privat Drept economic Relaţii de muncă (interumane) Drept constituţional Protecţia consumatorului Filosofie morală Contencios administrativ Drept comunitar Contracte aleatorii Tipuri de contracte Contracte civile Legea contractelor Obligaţii civile Rezilierea contractelor Sancţiuni de drept civil (contracte) Contracte comerciale Obligaţii comerciale Drept comercial Contracte de vânzare Credit bancar Contracte reale Donaţie. Contract de donaţie Uniuni cooperative Coproprietate Drept de autor Creanţe juridice Titluri de credit Ipotecare Infracţiuni penale Culegeri omagiale. Volume comemorative Răspundere penală Curatelă Tutelă. Emancipare Sociologie Curtea de casaţie Curţi de justiţie Daune morale Prejudicii nemateriale Nulitate. Procedura de nulitate Sancţiuni în procesul civil Voinţă Procedură judiciară Proceduri de executare asupra lucrurilor mobile Recurs (căi de recurs) Infracţiuni împotriva proprietăţii Delegaţie Novaţie. Transmiterea datoriei Demnitatea persoanei Despăgubiri Prejudicii Repararea prejudiciilor Turism Scheme Limba română Dicţionare de specialitate Dicţionare explicative Sociologia tineretului Art oratoire Discursuri publice Public speaking Interpretarea şi aplicarea legii Monedă. Valoare monetară Filosofia dreptului Doctrine juridice Documente Jurisprudenţă Drept comparat Legislaţie Sursele şi obiectivele dreptului Drept privat Drepturi reale Persoane juridice Răspundere civilă Drept comercial internaţional Drept financiar Proprietate intelectuală Drept de preemţiune Notari. Notariat Drept patrimonial Hotărâri judiciare Drept pozitiv Drept procesual civil Drept procesual penal Drept roman Drept succesoral Dreptul de moştenire Locuinţe. Fond locativ Testament Dreptul de preemţiune Obligaţii de întreţinere Dreptul la apărare Legislaţia muncii Drepturi civile Drepturile omului Servitute Drepturile copilului Egalitate civilă şi politică Economişti Impactul contractului asupra terţului Efectele obligaţiilor Elaborarea legilor Imigranţi Etică socială Starea civilă Ex-libris Licenţă. Examenul de licenţă Instituţii de reeducare prin muncă Penitenciare, închisori Executarea silită Expropriere Faliment Insolvenţa Lichidare obligatorie (judiciară) Filiaţie Obstetrică Vicii ale contractelor Formalităţi de procedură Fundaţii, asociaţii non-profit Garanţii mobiliare Germania Judecători Magistratură Magistraţi Probe în procedură judiciară Jurişti Parchet (procuratura) Justiţie- idei fundamentale Părţi în proces Mărturie în procedurile penale Probe în proceduri penale Morală creştină Stingerea obligaţiei Viaţă particulară Obligaţii fiscale Organizare judecătorească Organizaţii non-guvernamentale Profesii juridice Participarea terţilor la proces Protecţia copilului Persoane fizice în dreptul internaţional Personalităţi ştiinţifice Piaţa acţiunilor Practică judiciară Responsabilitate pentru acţiunile terţilor Prescripţie extinctivă Prescripţii achizitive Uzucapiunea Sechestru Procuror Progres ştiinţifico-tehnic Uzufruct Proprietate imobiliară Pseudonime Renta viageră Societăţi civile, asociaţii, organizaţii Taxe judiciare de timbru Tribunale administrative România Peru Statele Unite ale Americii Uniunea Europeană Elveţia Transilvania Uniunea Sovietică Basarabia Italia Moldova, stat feudal Franţa Ţara Românească Spania Napoleon I Bonaparte Europa Titulescu, Nicolae Polonia România. Legi, decrete Anglia Belgia Marea Britanie Moldova, republica Austria Canada Bucovina Egiptul antic U.R.S.S. Brazilia Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Québec Hammurabi, Rege al Babilonului Justinian I, împărat bizantin Croaţia Curtea Europeană de Justiţie Ghestin, Jacques Iustinian I Caragea, Ioan Gheorghe, domn al Ţării Româneşti Boyer, Louis Kuwait Răspundere contractuală Răspundere civilă delictuală Răspundere juridică Revizuire penală. Cerere de revizuire Revizuire civilă. Cerere de revizuire Asistență judiciară internațională Dolul Codificarea, tehnica dreptului internaţional Tutela minorilor Privilegii. Creanţe privilegiate Vânzare de bunuri imobiliare Moldova, regiune Teste Codul civil Contracte de jocuri de noroc, pariuri, loterie Carte electronică Curs universitar Statutul copiilor şi al minorilor Îmbogățire fără justă cauză Curtea cu juri (Drept penal) Unificarea legilor Succesiuni Teoria generală a obligaţiilor Carte scanată Articol scanat
Vă rugăm să schimbaţi parola