Biblioteca Universităţii din Craiova

Drept penal

Subiect Tematic: Drept penal
Limba: rum
Termen specific: Drept penal general
Termen specific: Răspundere penală
Termen specific: Plângeri. Parte vătămată
Termen specific: Acţiune penală
Termen specific: Arestare
Termen specific: Drept penal special
Termen specific: Hotărâri judiciare
Termen specific: Infracţiuni informatice
Termen specific: Infracţiuni penale
Termen specific: Pedeapsă cu închisoarea
Termen specific: Pedepse
Termen specific: Principiile dreptului penal
Termen specific: Procedură penală
Indice CZU: 343
Lucrări: 2026 lucrari in 1987 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Infracţiuni împotriva administraţiei publice Protecţia muncii Drept administrativ Acte juridice Drept civil Organizaţii interguvernamentale Administraţie publică Ordinea publică Acţiune penală Procedură penală Drept penal Acţiuni civile Procedură civilă Silvicultură Administraţie centrală Funcţionari publici (administraţie) Infracţiuni împotriva moralităţii şi a familiei Violenţă Asistenţă socială Sisteme filosofice Contravenţii Pedepse Amnistie Teoria dreptului Apărare Drept penal internaţional Arestare Arestare preventivă Detenţie provizorie Protecţie socială Societăţi comerciale Discriminare Mediul înconjurător Legitimă apărare Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Manuscrise Patrimoniu naţional (economie) Criminalistică Drept internaţional Infracţiuni împotriva onoarei Caz de forţă majoră Căi de atac (drept penal) Judecată penală Dreptul familiei Cercetare ştiinţifică Cercetări penale Minuta Graţiere Cibernetică Infracţiuni pasibile de pedeapsă Recidiva Comerţ ilicit Fraude economice Jurisdicţie Competenţă şi autoritate în materie penală Psihologie socială Drept Dreptul muncii Drept public internaţional Conflicte comerciale Conflicte rasiale Drept maritim Protecţia mediului înconjurător Constituţii Drept constituţional Consum de droguri, dopaj Droguri Infracţiuni împotriva încrederii publice Contencios administrativ Drept comunitar Contrabanda - infracţiune Obligaţii civile Drept comercial Răspunderea contravenţională Corupţie Mituire Infracţiuni economice Trafic de influenţă Crimă Omucidere Criminologie Expertize criminalistice Victimologie Criminalitate Sociologie criminală Criminalitate informatică Prevenirea criminalităţii Psihologie criminală Infracţiuni penale Culpabilitate Răspundere penală Culturi forestiere Curtea de casaţie Curţi de justiţie Curţi internaţionale Daune morale Infracţiunea de înşelăciune Procedură judiciară Delapidare Fraudă Infracţiuni împotriva proprietăţii Infracţiunea complexă Delicte împotriva proprietăţii intelectuale, artistice Delicte privind disciplina militară Drept penal militar Delincvenţă juvenilă Minori delincvenţi Pedeapsă cu închisoarea Limba română Interviuri Dicţionare de specialitate Interpretarea şi aplicarea legii Filosofia dreptului Doctrine juridice Jurisprudenţă Drept comparat Drept public Istoria dreptului Legislaţie Logică juridică Medicină legală Drept atomic şi al energiei nucleare Drept privat Persoane juridice Dreptul afacerilor Proprietate intelectuală Drept militar Notari. Notariat Drept penal general Drept penal special Hotărâri judiciare Infracţiuni informatice Drept pozitiv Drept procesual civil Drept procesual penal Instituţii politice Dreptul organizaţiilor internaţionale Drept roman Drept social Drept succesoral Dreptul de moştenire Dreptul mediului înconjurător Drepturi civile Drepturile omului Libertatea de opinie şi gândire Drepturile copilului Egalitate civilă şi politică Libertate individuală Trafic de droguri Economie subterană Instituţii de reeducare pentru tineret Elaborarea legilor Eliberare condiţionată Infracţiuni împotriva statului Enciclopedie Morală Erori judiciare Evaziune fiscală Infracţiuni împotriva fiscului Licenţă. Examenul de licenţă Executarea pedepsei Instituţii de reeducare prin muncă Penitenciare, închisori Penitenciar. Regulamentul închisorilor Expulzare Expertize judiciare Sociologia dreptului Falsificarea actelor Falsificarea documentelor Filosofia limbajului Germania Individualizarea pedepselor Infracţiuni contra libertăţii individuale Infracţiuni împotriva administraţiei justiţiei Infracţiuni împotriva copiilor Pruncucidere Spălarea banilor Infracţiuni împotriva persoanei Sinucidere (infracţiune) Infracţiuni politice Infracţiuni rutiere Psihologie Intenţie infracţională Istoriografie Nulitate. Apel de nulitate Recurs penal Judecători Limba engleză Martori. Interogarea martorilor Mărturie în procedurile penale Probe în proceduri penale Ministerul Public Morală sexuală Nulitate Pedeapsa cu moartea Sancţiuni penale Prescrierea pedepsei Reeducarea delincvenţilor Practică judiciară Prezumţia de nevinovăţie Procese politice Publicaţii seriale Regimuri autoritare Reintegrarea delicvenţilor Societate civilă România Statele Unite ale Americii Uniunea Europeană Elveţia Uniunea Sovietică Italia Moldova, stat feudal Franţa Spania Europa România. Legi, decrete Iorga, Nicolae Belgia Grecia antică Moldova, republica Curtea Europeană a Drepturilor Omului Principatele Române Bielorusia Brazilia Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Curtea Europeană de Justiţie Consiliul Europei (Strasbourg) Vasile Lupu, domn al Moldovei Secolul XXI Pradel, Jean Rawls, John Revista de drept penal Tanoviceanu, Ion Drepturile femeilor Răspundere juridică Revizuire penală. Cerere de revizuire Revizuire civilă. Cerere de revizuire Medierea penală Beţia - infracţiune Plângeri. Parte vătămată Pedeapsa cu închisoarea Pedepse. Măsuri educative Carte electronică Curs universitar Proces penal Conflicte religioase Studiu de caz Etică juridică Falsificarea banilor. Bancnote şi monede false Codul penal Victima în procesul penal Curtea cu juri (Drept penal) Probaţiune Carte scanată Articol scanat Violarea domiciliului, a proprietății Violarea secretului profesional 343.44
Vă rugăm să schimbaţi parola