Biblioteca Universităţii din Craiova

Istorie

Subiect Tematic: Istorie
Limba: rum
Țara sursă: RO: UCV
Termen în relație: Istorie universală
Termen specific: Istoria culturii şi civilizaţiei
Termen specific: Filosofia istoriei
Termen specific: Cronologie istorică
Termen specific: Critică istorică
Termen specific: Arhivistică. Arhive
Termen specific: Ştiinţa istoriei
Termen specific: Metodologia istoriei
Termen specific: Popoare migratoare
Indice CZU: 94
Lucrări: 5545 lucrari in 5495 publicatii in 25 limbi
100 de ani de la Unirea Ţărilor Române : (1859-1959) de: Curticăpeanu, Vasile; Popescu, Grigore (Text tipărit)
41 de luni care au schimbat România de: Lăcustă, Ioan (Text tipărit)
50 teste-grilă de istorie pentru concursul de admitere în învăţământul superior de: Leahu, Gabriel; Leahu, Adriana; Atarcicov, Carmen (Text tipărit)
Subiecte
Abolirea sclaviei Sclavie Organizaţii Sănătate şi igienă publică Acorduri internaţionale Drept civil Corespondenţă oficială Organizaţii interguvernamentale Administraţie publică Comportament social Dinamică culturală Declaraţii (procese verbale) Îngrijirea animalelor Agricultură Administraţie centrală Administraţie colonială Politică internă în colonii Colonizare. Politică colonială Administraţie locală Autorităţi locale Apărarea naţională Funcţionari publici (administraţie) Poliţie Admitere la facultate Bacalaureat Examene Marketing Dragoste Maxime, cugetări, aforisme Afro-americani Comportament antisocial Economie agrară Pedologie. Ştiinţa solurilor Economie internaţională Albanezi Vicii morale Alegeri electorale Sisteme electorale. Votare Politică Matematică Alianţe militare Politică internaţională Relaţii internaţionale Coexistenţă paşnică Sisteme filosofice Turism sportiv Biografii Descrieri de călătorii Literatură pentru copii Memorii Scrieri istorice Scrieri în periodice Scrieri religioase Diplomaţi. Agenţi diplomatici Amerindieni Viticultură Politica educaţiei Cheltuieli publice Analiza discursului Mişcări politice Medicină Teme în artă Aniversări Omagii. Jubilee Ideologie Astronomie Antichitate Istorie antică Antisemitism Mişcări împotriva anumitor rase sau naţionalităţi Antropologie Antropologie politică Antropologie specială Antropologie culturală Educaţie Antropologie socială Rasa neagră. Negroidă Onomastică Armată Securitatea naţională Noul Testament Biblia Apologetică generală Teologie polemică Arabi Argintărie Arhaisme Arheologie Vestigii istorice Descoperiri arheologice Tehnici arheologice Tehnici de datare în arheologie Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Arhitectura locuinţelor Arhitectură Castele, palate Artă Arhitectură religioasă Arhitecţi Monumente de artă Arhitectură bisericească creştină Biserici. Edificii bisericești și conținutul lor Arhitectură istorică Arhitectură urbană Oraşe (urbanism) Arhivistică. Arhive Istorie Cataloage arhivistice Erezii. Schisme Artă militară Artilerie Expansiuni militare Forţe armate - organizare Operaţiuni de război Personal militar Politică militară Sociologia războiului Armată de ocupaţie Artefacte Armeni Armistiţiu Aromâni Arta ceramică Istoria artei Arte plastice Artă antică Artă bizantină Iconografie Fotografie documentară Fotografii artistice Artă romanică Filosofia războiului Război Artă preistorică Teatru. Reprezentaţii teatrale Gravură Pictură Sculptură Preistorie Broderie Asasinat politic Terorism Personal medical Asociaţii profesionale Aşezări preistorice Aşezări rurale (geografia si studiul lor) Geografia aşezărilor, localităţilor Aşezări urbane (geografia şi studiul lor) Conştiinţă socială Discriminare Atlase geografice Hărţi Relaţii sociale Radiodifuziune Autobiografie Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Manuscrise Automobile Automobilism Autonomia naţionalităţilor Separatism Stat unitar Independenţă Portrete Autoritate supremă Forme de guvernământ Vamă Căi rutiere (construcţie) Tehnică militară Aviatori Avocaţi Axiologie Migraţie internaţională Povestiri Drept internaţional Istorie navală Viaţa cotidiană şi socială Benzi desenate Teologie Exegeză biblică Vechiul Testament Bibliografii Bibliografii de autor Bibliografii de conţinut Bibliografii naţionale Bibliografii pe subiecte Biblioteci ale academiilor Învăţarea limbii Biografie romanţată Nobilime - biografii Biserici creştine Biserica Ortodoxă Biserica greco-catolică Ortodoxie. Teologie Ortodoxă Biserica română Biserica rusă Biserica Romano-Catolică Catolicism Biserica şi societatea Biserica şi statul Relaţii dintre biserică şi stat Creştinism Heraldică Bogomili Secte maniheiste Boieri Moşieri Boierime Stratificare socială Bombardament aerian Religii indiene Bresle Finanţe publice Proprietate Burghezie Sisteme de scriere Protestantism Campanii militare Istorie militară Canalizare. Evacuarea apelor urbane Capacitate. Admitere liceu Economie Capitale Metropole Papalitate Carte veche Cataloage de bibliotecă Catalog pe subiect Cataloage de edituri Cauzele războaielor Imperialism Căi rutiere (amplasare) Călătorii Descoperiri geografice Expediţii Geografie Drept funciar Stat. Structura statului Documentare, cărţi Cenzură Statistică Cercetare ştiinţifică Metodologie Ştiinţe sociale Ceremonial Cetăţi Hidrologie Cinematografie Film. Cinema Circulaţie monetară Civilizaţie Cultură Etnogeneză Istoria culturii şi civilizaţiei Clase sociale Ocupaţii, profesii. Vocaţie Mănăstiri Securitate internaţională Muzee. Expoziții permanente Universităţi Coloane. Obeliscuri Monumente istorice Obţinerea independenţei Comandanţi militari Industria petrolieră Teatru Comerţ interior Proprietate funciară Comerţ exterior Comerţ internaţional Comerţ (generalităţi) Comerţ maritim Drept cutumiar Psihologie socială Demografie Populaţii alohtone Populaţii autohtone Mass-media Sociologia comunicării Sociologia culturii Comunicare televizuală Comunicare. Tipuri de comunicare Comunism Partide comuniste Comunităţi rurale Sociologie rurală Concepte filosofice Drept Organizare administrativă Învăţământ superior Episcopie Mitropolie Mitropolit Parohie Patriarhie Slujitori ai bisericii Politică economică Reforme economice Conferinţe la nivel înalt Conflicte de muncă Greve Conflicte internaţionale Reglementarea conflictelor internaţionale Conflicte militare Conflicte sociale Lupta de clasă Congrese Drept maritim Consecinţele războiului Restaurare. Protecţie. Conservare (artă) Partide conservatoare Conspiraţii, diversionism Constituţii Drept constituţional Doctrine pedagogice Conştiinţă naţională Convenţii Servicii secrete Urbanism Convertire religioasă Credinţă Convorbiri Dialoguri filozofice sau discursive Drepturi şi obligaţii ale statelor Integrare europeană Relaţii economice internaţionale Cooperaţie Islamism Corespondenţă Scrisori Corp profesoral Educatori, învăţători Corupţie Etnologie Obiceiuri populare Folclor Dezvoltare economică Evoluţie economică Situaţie economică Transhumanţă Religie Crime de război Crime împotriva umanităţii Delincvenţi Criptografie Critică istorică Critică literară Istorie literară Literary theory Teorie literară Théorie littéraire Muzică Criză economică Criză politică Guvern Cronici Cronologie istorică Cruciade Războaie religioase Culegeri omagiale. Volume comemorative Propagandă politică Cultură generală Cultură şi civilizaţie Cumani Popoare migratoare Sociologie Curriculum educaţional Programe de învăţământ/de studiu Sănătate (organizare publică şi profesională) Procedură judiciară Demisie Parlament Democraţie Forme de organizare politică Democraţie socialistă Democraţie în antichitate Migraţie Statistică demografică Demografie istorică Toponimie Descentralizare. Federalism Predestinare Deţinuţi politici Persecuţie politică Dezvoltare urbană Turism Limba română Dialectologie Dialectology Dialectică Interviuri Diaspora Dictatură Totalitarism Dicţionare de specialitate Etimologie Dicţionare explicative Didactică Metodică Pedagogie Diferenţiere socială Intelectuali Sexualitate Influenţe culturale Relaţii culturale Familii regale, imperiale Diplomatică. Ştiinţa descifrării hrisoavelor Ştiinţa istoriei Diplomaţie. Relaţii diplomatice Presiuni şi influenţe politice Documente diplomatice Discipline de învățământ Discursuri Discursuri politice Divizarea statului Modificarea teritoriului (graniţelor) Monedă. Valoare monetară Dobândirea teritoriului Înstrăinarea teritoriului Marxism Doctrine economice moderne Doctrine politice Teoria şi filosofia statului Naţiune Istoria cărţii Documente Tratate internaţionale Documente oficiale, publice Domnitori Monarhi Dotări speciale în învăţământ Drame Dreapta (ideologie) Drept public Istoria dreptului Procese celebre Drept privat Drepturi reale Drept consular Plagiat Drept de război Obiecte şi proprietate în dreptul internaţional Drept internaţional maritim Drept parlamentar Genocid Reforme juridice Instituţii politice Stat. Popor. Naţiune Drept roman Drepturi civile Drepturile minorităţilor Minorităţi naţionale, etnice Reforma agrară Politică agrară Economie feudală Politică economică internaţională Economie naţională Ocultism Feminism Învăţământ Educaţie artistică Educaţie cetăţenească şi civică Educaţie patriotică Greci Emancipare Emigraţie Emisiuni de televiziune Enciclopedie Neolitic Enigme Fenomene neelucidate Epigrafie Inscripţii Paleografie Umanism Epoca bronzului Epoca fierului Eroism Morală Eseuri Estetică Etnografie Psihologia raselor Evrei Penitenciare, închisori Putere executivă Exilaţi politici Experienţe pe oameni Psihanaliză Petrol (exploatare) Expoziţii. Saloane. Târguri Sociologia religiei Istoria familiilor Fascism Partide fasciste Federalism Femei Femeile în societate Feudalism Ficţiuni Filologie Lingvistică generală Filosofia culturii Filosofie Filosofia istoriei Teoria istoriei Literatură Înarmare Filosofia religiei Monoteism Filosofie iudaică Iudaism Filosofie politică Politologie Filosofie religioasă Supranatural Fond funciar Monarhie absolută Monarhie constituţională Republică Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ primar Statele ca puteri politice Poezie Forţă de muncă Limba franceză Frontiere Fundaţii, asociaţii non-profit Organizaţii umanitare Genealogie Generali (ofiţeri) Proză Geologie generală Geografia lumii antice Geografie fizică Geografie regională Geografie turistică Geografie umană Geografie economică Geografie istorică Geopolitică Geografie socială şi culturală Insule Germani Germania Geto-daci Români Globalizare Grăniceri Structură socială Guvernare Hagiologie Libertate Sigilografie Steme Hitiţi Huni Identitate naţională Iluminism Imagologie Imigraţie Politică de expansiune Impozit pe animale domestice Incendii provocate Industria hârtiei Rafinare Opinie publică Institute de cercetare Puterea statului Instruire audio-vizuală Metode de predare şi instruire Insurecţie Război civil Integrare economică Integrare politică Mişcări pentru integrare Psihologie Interdisciplinaritate Interferenţe culturale Internaţionalism Mişcări pacifiste Solidaritatea internaţională a clasei muncitoare Iobagi Ţărani Iredentism Revizionism Irlandezi Istoria evreilor Istoria limbilor Istorici Istorie universală Metodologia istoriei Istorie contemporană Istorie interbelică Istorie medievală Istorie modernă Istoriografie Surse istorice Italieni Împărat Închisori pentru deținuți politici Multilingvism Învăţământ elementar Învăţământ teologic Profesori universitari Jurnale Jurnalism Jurnalistică Presa cu caracter politic Presă Subordonarea presei diverselor interese Jurnalişti Ziarişti Kurzi Lagăre de concentrare Prizonieri de război Legionarism Liberalism Partide liberale Limba dacă Limba engleză Limba germană Limba greacă Latin Limba latină Limbi italice Limba macedoneană Limba română veche Limba rusă Limba turcă Lingvistică diacronică (lingvistică istorică) Literatură americană Literatură comparată Literatură ebraică Literatură engleză Literatură franceză Literatură germană Literatură română Greek literature Literatură greacă Littérature grecque Literatură greacă clasică Literatură italiană Literatură latină Literatură latină clasică Literatură maghiară (România) Publicaţii pentru copii şi tineri Povestiri populare Literatură religioasă Literatură română veche Literatură română (Moldova) Literatură rusă Literatură slavonă Literatură spaniolă Literatură universală Literatură vietnameză Lovitură de stat Revoluţie Lupta pentru independenţă Macedoneni Maghiari Manuale şcolare Materiale didactice Marina militară Martiri Materiale pentru scris Medalii Numismatică Medici Voluntari Meşteşugari Rromi Preoţi. Cler laic. Spiritualitate Mişcări politice ale tineretului Mişcări de rezistenţă Mişcări naţionale, populare, etnice Rasism Mişcări în favoarea anumitor rase sau naţionalităţi Sionism Mişcări muncitoreşti Relaţii interetnice Politică internă Pangermanism Partide politice Naţionalism Organizaţii politice de masă Socialism Mişcări revoluţionare Mişcări sociale Revoltă Mit. Mitologie Mitologie clasică Obiecte de cult Mod de viaţă Sociologia vieţii cotidiene Stil de viaţă Regi. Regine Mongoli Monografii regionale Politeism Muncitori Muzee pe specialităţi Muzeologie Publicaţiile muzeelor Muzică bisericească Partide naţionaliste Tehnica vânzărilor Nume de localităţi Nuvele Păstorit Strategie militară Tactică militară Organizaţii cu scopuri politice Uniuni economice Ostaşi decedaţi în război Veterani de război Ovine Pagube de război Paleolitic Palestinieni Scrieri polemice Peisagistică Relaţie dintre popor şi stat Partide de opoziţie Partide social-democrate Paulicieni Teoria educaţiei Teroare exercitată de autorităţi Profeţi Personalităţi Personalităţi culturale Personalităţi istorice Personalităţi politice Personalităţi literare Personalităţi ştiinţifice Persuasiune politică Pictură pe sticlă Politică externă Politică şi guvernare Politicieni Politică culturală Politică fiscală Poliţie politică Popoare africane Popoare europene Popoare germanice Popoare orientale Referendum. Plebiscit Populaţii nomade Vestigii funerare Şef de stat. Preşedinte Privatizare Procese politice Propaganda de război Reforma religioasă Romane Publicaţii seriale Rafinării Şovinism Răscoală Război rece Regimuri autoritare Societate civilă Relaţii între clase sociale Religie şi ştiinţă Teologie şi filosofie Saşi Sărbători şi comemorări naţionale Sciţi Scriere chirilică Scrieri politice Separarea puterilor în stat Servicii de informaţii Spionaj Sigilii Sisteme politice Slavi Social-democraţie Societăţi comuniste Societăţi socialiste Societăţi ştiinţifice, culturale Sociografie Sociologia comunităţilor Sociologie urbană Soluţionarea conflictelor Sociologie politică Unificare teritorială Ştiinţe auxiliare ale istoriei Ştiinţe naturale Ştiinţe umane Transmisie de televiziune Teme în literatură Traci Tratate de pace Turci Viaţă militară Zăcăminte de aur Unirea cea Mare (1918) România Japonia Statele Unite ale Americii Muntele Athos Galaţi, oraş Uniunea Europeană Craiova Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Ungaria Elveţia Transilvania Război mondial, al doilea (1939-1945) Uniunea Sovietică Unirea Principatelor Române (1859) Bucovina de Nord Basarabia Herţa, regiune Horea (Vasile Ursu Nicola) Italia Mongolia Revoluţia din Octombrie, 1917 Dolj, judeţ Moldova, stat feudal Ştefan cel Mare, domn al Moldovei Oltenia Vietnam Franţa Partidul Comunist Român Lucaciu, Vasile Şaguna, Andrei Ţările Române Evul Mediu China Rusia Ţara Românească Ardeal Spania Napoleon I Bonaparte Revoluţia Română. 1848 Republica a II-a Cluj-Napoca, oraş Războiul de independenţă Răscoala ţăranilor din 1907 Război mondial, primul (1914-1918) Europa Revoluţia Română. 1989 Timişoara Titulescu, Nicolae Xenopol, Alexandru D. Bihor, judeţ Polonia Moscova Roma antică Imperiul Roman Edward VIII, regele Angliei Anglia Israel Europa de Est America Şcheii Braşovului Bulgaria Petru al V-lea Şchiopul, Domn al Moldovei Caransebeş, oraşul Mănăstirea Radu-Vodă Bucureşti Arad, judeţ Biserica Ortodoxă Română Balcani Tracia Bizanţ Brâncoveanu, Constantin, domn al Ţării Româneşti Iorga, Nicolae Goldiş, Vasile Kogălniceanu, Mihail Belgia Timoc Comitetul Internaţional al Crucii Roşii Crucea Roşie Marea Britanie Paris, oraş Antonescu, Ion Garda de Fier Mişcarea Legionară Australia Secolul XX Hitler, Adolf Partidul Naţional-Ţărănesc Afganistan Imperiul Austro-Ungar Africa Africa de Sud Africa de Nord Tunisia Algeria Grecia Dacia Ialomiţa, judeţ Grecia antică America de Sud Europa Centrală şi de Est Moldova, republica Letonia India Cuza, Alexandru Ioan I, domn al României Papiu Ilarian, Alexandru Alba Iulia Albania Coreea Asia Suvorov, Alexandr Vasilievici Alexandru cel Bun, Domn al Moldovei Alexandru cel Mare, rege al Macedoniei Golescu, Al. G. Caesar, Caius Iulius Vaida-Voevod, Alexandru Memorandum Tratatul de la Trianon Marea Mediterană Austria Cernăuţi Japonia antică Mexic Auschwitz Kennedy, John Fitzgerald Iaşi, oraş America de Nord Canada America Latină S.U.A. Războiul de secesiune Maria, Regină a României State arabe Cipariu, Timotei Carol I, rege al României Lenin, Vladimir Il'ič Bucovina Ţara Oltului Carpaţi, Munţii Dobrogea Carol II, rege al României Ţările de Jos Nietzsche, Friedrich Pompei, oraşul Crişana Iudeea, stat antic Ţara Sfântă Palestina, regiune istorică Portugalia Imperiul Bizantin Turcia Wagner, Richard W. Finlanda Marea Neagră Serbia Maramureş, judeţ Ucraina Antonius, Marcus Egiptul antic Cleopatra, regină a Egiptului Vladimirescu, Tudor Iaşi, judeţ Bucureşti Biblioteca "Astra" Sibiu Câmpia Olteniei Cuba Bălcescu, Nicolae Ţările arabe Arad, oraş Francmasonerie Constantin cel Mare Banat, regiune Argeş, judeţ Crimeea, peninsulă Micu-Klein, Ion Inocenţiu Gorj, judeţ Mureş, judeţ Satu Mare, judeţ Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti Bistriţa, oraş Magheru, Gheorghe Braşov Arhiva Românească Dâmboviţa, judeţ Arhivele Naţionale ale României Orientul Mijlociu Krupp, familia Armenia, Republica Imperiul Otoman Suedia Orient Ioan Vodă cel Cumplit Valea Jiului Caucaz Renaştere Baroc Maramureş, regiune Berlin Anatolia Revoluţia Română. 1821 Muntenia Cucuteni, cultură neolitică Munteanu, Cassian R. Atatürk, Mustafa Kemal Revoluţia Franceză. 1789 Europa de Vest Varşovia Attila, rege al hunilor Congo Oceania Principatele Române Petru Rareş, domn al Moldovei Varlaam, Mitropolitul Veneţia Sfânta Elena, insulă Napoleon III, împărat al francezilor Dunărea Iancu, Avram Egipt Etiopia Baba Novac Bacău, oraş Ceauşescu, Nicolae Iugoslavia Ţările Balcanice Severin Ştirbei, Barbu Dimitrie, domn al Ţării Româneşti Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti Beethoven, Ludwig van Europa de Sud Olanda Luxemburg Imperiul Habsburgic Berthelot, H. M. New York Ludwig IV, rege al Bavariei Prahova, judeţ Drobeta Turnu Severin Danemarca Ţara Moţilor Sălaj, judeţ Vâlcea, judeţul Bismarck, Otto von Europa de Sud-Est Bolivar, Simon U.R.S.S. Kun, Béla Iran Borgia, familia Elţin, Boris Brăila, oraş Târgu-Jiu, oraş Muzeul Olteniei Craiova Chişinău, oraş Burebista Buzău, judeţ Rosetti, C. A. Tibet Desmoulins, Camille Timur Lenk Imperiul Mongol Mihai Viteazul, domn al Ţării Româneşti, al Transilvaniei şi al Moldovei Alexandru Vodă Ypsilante, Domnul Moldovei Fundaţia Universitară "Carol I", Bucureşti Cartagina Satu Mare Biblioteca Academiei Române Callimachi, familie Hohenzollern, familie Adamclisi Galaţi, judeţ Ghica, Ion Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Caterina de Medici Catilina Jugurtha - rege al Numidiei Constantinopol, oraş China antică Caracalla Stalin, Iosif Visarionovič Macedonia Mesopotamia Asiria Câmpulung Muscel, oraş Tribuna, ziar Cehoslovacia Turnu Severin Miron, Cristea Elie Vatican Giurescu, Constantin C. Asia Centrală Ţara Haţegului Mehedinţi, judeţ Piatra Roşie, Cetatea Drobeta Sibiu, Oraş Ierusalim Gaulle, Charles de Corday, Charlotte Marat, Jean-Paul Charlotte de Belgique Oceanul Pacific Apuseni, munţi Provence, regiune Churchill, Winston Republica a III-a Cipru. Republica Cipru Cicero, Marcus Tullius Sighetu Marmaţiei Occident Genghis-han Korea Comuna din Paris-1871 Babilon Sumer Ţara Crişurilor Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei Bach, Johann Sebastian Iordania Bosnia Iliria Decebal, rege al dacilor Traianus Marcus Ulpius Columna lui Traian Negri, Costache India antică Brătianu, Gheorghe I. Venezuela Cortez, Hernando Mavrocordat, Constantin Strâmtoarea Dardanele Cetatea Neamţului Curtea de Argeş Partidul Muncitoresc Român Uniunea Tineretului Muncitor Congresul de la Viena Tratatul de la Versailles Cantacuzino, Constantin Stolnicul Constanţa, oraş Sparta, oraş Nistor, Ion România. [Constituţie. 1923] Osiac, Vladimir Andrieşescu, Ion Şcoala Ardeleană Tecuci, regiune Hunedoara, judeţ Ploieşti Mănăstirea Horezu Valea Prahovei Islam Convorbiri literare, revista Pârvan, Vasile Justinian I, împărat bizantin Cracovia, oraş Craiovescu, Familia Croaţia Mahomed al II-lea Partidul Conservator Imperiul Britanic Africa Centrală Cromwell, Oliver Szamosközy, István Nil (fluviu) Rasputin, Grigorij Efimovič Basarabi, familie Ferdinand I, rege al României Europa Centrală Danton Tulcea, judeţ Catalina, Lucius Sergius Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti Radu de la Afumaţi, domn al Ţării Româneşti Agricola, Cnaeus Iulius Dallas Oradea Famagusta, Provincia Demostene Maria-Antoaneta, regină a Franţei Leningrad Ghica, Grigore Alexandru, Domn al Moldovei Holocaust Radu Negru, Domn al Ţării Româneşti Cantemir, familia Moise, profet Giurescu, Dinu C. Al Treilea Reich Romanaţi, judeţ Haret, Spiru C. Moise Vodă, domn al Ţării Româneşti Anina, localitate Moesia Inferior Gorbaciov, Mihail Sergheevici Golescu, familie Universitatea din Craiova Castro, Fidel Năsăud Cuza, Elena Ieremia Vodă Valea Jaleşului Valea Teleajenului Câmpulung Moldovenesc, oraş Moruzi, Alexandru C. Viena, oraş Mihnea al III-lea, Domn al Ţării Româneşti Sardinia Dimitrov, Gheorghi Ştefăniţă Voievod Văcărescu, familia Războaiele balcanice Verkovič, Stefan Odorhei, cetate Vlad Vintilă de la Slatina, domn al Ţării Româneşti Vasile Lupu, domn al Moldovei Cantacuzino, Şerban, domn al Ţării Româneşti Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti Raţiu, Ioan Suciu, Ioan Zair BONTE, FLORIMOND Ţara Zarandului Stuart (dinastia) Ecaterina II cea Mare, Ţarină a Rusiei Şuţu, Nicolae Cantacuzino, familie Eduard al VII-lea Republica Federală Germană Eisenhover, D. D. Lituania Elisabeta I, Regina Angliei Elisabeta, împărăteasa Austriei Europa de Nord Mitterand, François State balcanice Samuil Vulcan, Episcopul Aradului Gherasim Raţ, Episcopul Aradului Ciorogariu, Roman R. Brătianu, Constantin I. C. Roosevelt, Franklin Delano Ţara Făgăraşului Republica a IV-a Ušakov, F. F. Maroc Despot Ioan II, domn al Moldovei Ștefănescu, Ştefan Irak Vâlcea, Regiunea Filiaşi, oraş Filipine Scolari, Filippo Bărnuţiu, Simion Foiţa de istorie şi literatură, Revista Ruhr, regiune Reşiţa Fouché, Joseph Rákoczi, Ferenc II Principele Transilvaniei Mazarin, Jules Richelieu, Louis François Armand de Vignerot du Plessis, Duc de Frederic al II-lea, rege al Prusiei Prusia Garibaldi, G. Drăgalina, Ion Rosetti, Radu R. Bariţiu, George George al IV-lea, Rege al Marii Britanii Revoluţia Franceză. 1794 Orientul Îndepărtat Chiţu, Gheorghe Skënderbeu, Gjergj Kastrioti Ureche, Grigore Troia, cetate Sulina, port Tocilescu, Grigore George Roessler, Rudolf Războiul Nordului (1700-1721) Wilhelm al II-lea Habsburg, familia Statele Scandinave Hindenburg, Paul von Beneckendorff Persia Corsica Santa Cruz de Tenerife, oraş Twain, Mark Histria Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan Societatea Naţională a Căilor Ferate Române Jianu, Iancu Maniu, Iuliu Carol cel Mare Eugénie-Marie de Montijo de Guzman, împărăteasă a Franţei ACLU (American Civil Liberties Union) Galiţia Transnistria Elisabeta de Wied, regină a României Maria de Saxa-Cobourg-Gotha, regină a României Târgovişte, oraş Indiile de Vest Slovacia Liga Naţiunilor Monorai, I. Ioan Vodă Armeanul Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei Brătianu, Ion C. Câmpineanu, Ion C. Brătianu, Ion I. C. Comunitatea Albaneză din România Valahia Legiunea Străină Partidul Naţional Român din Transilvania Gheorghiu-Dej, Gheorghe Dayan, Moşe Saul, Gheorghe Mănăstirea Radu-Vodă, Bucureşti Mincu, Ioan Averescu, Alexandru Prezan, Constantin Solcanu, Ion I. Caraş-Severin Cilicia Mussolini, Benito Mozart, Wolfgang Amadeus Ivan IV cel Groaznic, ţar al Rusiei Tudor Vladimirescu Voievodina Măru - Poiana Mărului Năsturel, Petre S. Pactul Ribbentrop-Molotov Racoviţă-Cehan, familia Suceava, oraş Basarab, Neagoe Iancu de Hunedoara Josephus, Flavius Sibiu, judeţ Branişte, Valeriu Revoluţia Franceză. 1830 Karamanlis, Constantin Imperiul Rus Putin, Vladimir La Salle, Robert Vladislav Voevod Bartels, Adolphe Louvain Irlanda Roman, oraş Al-Qaeda Ludovic II al Bavariei Louis XV, rege al Franţei Louis XVII Ludendorff, Erich Lugoj Machiavelli, Niccolò Gandhi, Mahatma Malta Jukov, Gheorghi Konstantinovici Bârlad Voltaire, pseud. [Arouet, François-Marie] Maria Stuart, regină a Scoţiei Paleolog, Maria Orfeu Drinov, Marin Muzeul de Istorie Bucureşti Mavrocordat, familia Mănăstirea Cobia Buzău Merovingieni, dinastie Tito, Iosip B. Barnovschi-Movilă, Miron, Domn al Moldovei Mogoşani, comună Mogoşoaia, palat Leopold al II-lea, regele Belgiei Largiana, localitate Mossad Bezdead, Comună Hus, Jan Boemia Movila Rabâii Baiul, munte Nero, Claudius Caesar Augustus Germanicus, împărat roman Locusteanu, Nică Barbu Romanov, familia Ţările Baltice Marghiloman, Alexandru Schamil, Imam Arabia Bărbulescu, Ilie Cantemir, Constantin, domn al Moldovei Tacitu, C. Corn Baia, oraş Istria, Peninsula Carp, Petre P. Herriot, Edouard Catargiu, Barbu Cosma, Partenie Bataillard, Paul Pelendava Pelinia, Sat Petru cel Mare Petru Cercel, Domn al Ţării Româneşti Rareş, Petru Filip al II-lea, Rege al Macedoniei Gaveston, Pierce Eduard al II-lea Bartenstein, Johann Christoph Comunitatea Statelor Independente Ţepeş, Vlad Gligoraşcu Vodă Extremul Orient Charles Joseph, prinţ de Linge Augustus (Caius Iulius Caesare Octavianus Augustus) Moruzi, Constantin Mişcarea Memorandistă Johnson, Lyndon B. Herţegovina Arabia Saudită Bosfor Dardanele Cantacuzino, Radu Biserica Domnească, Curtea de Argeş Răscoala de la Bobâlna Războiul din Afganistan (1979-1989) Galia Talleyrand-Périgord, Charles Maurice de Ludovic al II-lea de Bavaria Bavaria Victoria, Regina Angliei Schönborn, Carl Friedrich von Christina, regina Suediei Uricarul Dupăpiatră, comună Richard al III-lea Robespierre, Maximilien de René d'Anjou Romaneşti Conferinţa de la Malta, 1989 Reforma religioasă Romula-Malva URSS Ferdinand, Franz - Arhiduce de Austria Nägler, Thomas Brâncoveanu, familie Bastilia - închisoare Muntenegru Sevastopol, Oraş Florenţa, oraş Munteanu, Ion Spartacus Pactul de la Varşovia Atena Strehaia, oraş Stroeşti-Argeş Struensee, Johann Friedrich Canalul Suez Turda Ştefăniţă Lupu, Domn al Moldovei Watergate Conferinţa de la Yalta (1945) Tomis Salonic Bormann, Martin Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Vuia, Traian Oituz Padeş, comuna Cialdea, Lilio Alexandru Vodă Cornea Barnovschi-Movilă, Miron Dictatul de la Viena Mangra, Vasile Şapcă, Radu (preot) Evnomie, Constantin Sturdza, Dimitrie A. Dimitrov, Mihail Calimachi, Alexandru -domn al Moldovei Place, Victor Alsacia Războaiele punice Vallenstein, Albrecht von Waterloo Normandia de jos, (Regiune) 1 Mai. Ziua Internaţională a Muncii Lazarev, Artëm Markovici Lincoln, Abraham Tocqueville, Alexis de Colina Palatină Popovici, A. C. Principatele Unite Române Basarab I Bănie Carol XIV, rege al Suediei Dacia Romană Britania Orăştie Caligula Partidul Naţional Creştin, România Lupescu, Elena Froissart, Jean Coconi, sat Ulpia Traiana Sarmizegetusa Valea Timocului Guşă, Ştefan Hurmuzachi, Familia Ipsilanti, Constantin Ludovic XIV, rege al Franţei Europa mediteraneană Banatul Severin Teodoroiu, Ecaterina Essex, Robert Devereux, conte de Charles I Hamilton,Alexander JAy, John Madison, James Germain, Sylvie Maria Theresa, împărăteasa Austriei Frontul Plugarilor Solomon, Ioan Garibaldi, Giuseppe Scoţia Pop de Băseşti, George Guillaume de Nassau, prince d'Orange Hannibal Henric VII Henric VIII Carol XII, rege al Suediei Tudor, dinastie Chemnitz, oraş Bogdan, Ioan Odobeşti, podgorie Mauricius, împărat Risorgimento Coroianu, Iuliu Primăvara de la Praga Jeanne d'Arc Karl-Marx, oraş Lloyd George, David Medici, Lorenzo de Marcus Aurelius, Antoninus Miron Cristea, Patriarh al României Beza, George Conachi, familie STASI Podu Iloaiei, oraş Partidul Naţional Liberal - Tătărescu Tătărescu, Gheorghe Petru I Muşat, Domn al Moldovei Petru Şchiopu, domn al Moldovei Mao Zedong Ghica, principi Răscoala ţăranilor din 1888 Războiul de 30 de ani Războiul Celor Două Roze Filip, duce de Orléans Rommel, Erwin Ludovic al IX-lea, rege al Franţei Pericle "Solidarnosc" (Solidaritatea) Meteş, Ştefan Rafinăria "Steaua Română" Pu Yi, împărat al Chinei Bogáthy, Gh. Kán, Ladislau Rabin, Yitzhak Operaţiunea Barbarossa Războiul de 100 de ani Alimente. Mâncăruri Istoria României Filme documentare Moldova, regiune Istoria mentalităților Istoria Germaniei Filme de scurt metraj Identitate culturală Sângerei Polonezi Tulcea, oraş Secui Rin Istoria Statelor Unite ale Americii Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană Iaşi Iuga, Găvrilă Lungu, Corneliu-Mihail Antreprenoriat Episcopia Caransebeşului Documente istorice Republica Sierra Leone Lucius Aurelius Commodus Carte electronică Asăneştii, familia Luca, Vasile Folclor muzical Romanescu, Ion-Nicolae Pedagogi Secolul XIX Orientul Apropiat Rockefeller Center Societate Expansiune teritorială Romane istorice Azerbaidjan Fortăreţe, forturi Cetatea Albă Marie-Adélaïde de Savoie, Duchesse de Bourgogne Jihad Publicaţii pentru copii şi tineri Mihai I, Rege al României Rákóczi, Gheorghe Literatură Greci, Moșie Iosif al II-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman Montauban, departament Colecții de gravuri (stampe) Decolonizare Augustus, conte palatin Neuburg Napoli, regat Husayn ibn'Ali Iliescu, Vladimir Brissot de Warville, Jacques-Pierre Horia Alençon, Ferdinand Philippe Marie d'Orléans duc d' Alençon, Sophie duchesse d' Childeric I Al doilea război mondial Miclescu, Sofronie Mitropolitul Moldovei Elisabeta I, împărăteasa Rusiei Refugiați Jelačić, Josip Republica de la Weimar Halippa, Pantelimon Demetrius, sfânt Filip al II-lea, rege al Spaniei Sărbători naţionale Curtea Veche Tratate politice internaţionale Teritorii maritime Prezentare istorică Ciobotea, Dinică, istoric Facultatea de Filologie și Litere din București Mengele, Josef Seton-Watson, Robert William Răzvan-Vodă Istoria Europei Gepizii Personalităţi istorice Case Naționale Aurelianus, Împărat roman Brătianu Dumitru Constantin Brîncoveanu, domn al Țării Românești La Tortuga, insulă Haiti, regiune Nepos, Cornelius Regiunea Murcia Primul Război Mondial Victoria-Adelaide Marie Louise, împărăteasa Prusiei Bogdan, Florin Periodic scanat Carte scanată Ordonanțe Oravița, Caraș-Severin Hurmuzachi, Eudoxiu Cîrligei-Bucovăţ Tibiscum Berthelot, Henri Mathias Țiplea, Grigore Rusia. Federația Rusă Philipp al II-lea Braudel, Fernand Tudor, Dumitru, Ist. Cernătescu, P Panu, G. Bolla, Martin Tisza, István Alexăndrel Vodă, Domn al Moldovei Bogdan II, Domn al Moldovei Saint-Just, Louis-Antoine-Leon Sturdza, Mihail
Vă rugăm să schimbaţi parola