Biblioteca Universităţii din Craiova

Autografe. Lucrări cu dedicație autografă

Subiect Tematic: Autografe. Lucrări cu dedicație autografă
Țara sursă: RO: UCV
Termen generic: Manuscrise
Indice CZU: 099.3
Lucrări: 1209 lucrari in 1203 publicatii in 12 limbi
Soluţii la probleme controversate de fiscalitate de: Grigorie-Lăcriţa, Nicolae; Şorop, Alexandru Oliviu (1980 -); Pucă, Iulian (Text tipărit)
Imaginarul politic de: (Text tipărit)
O călătorie în Elada, pe urmele lui Homer şi a zeilor olimpieni de: Gigea-Gorun, Petre (31 martie 1930 -) (Text tipărit)
Menţiuni critice de: Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie (Text tipărit)
Problema vieţii viitoare în religii comparate de: Bejenariu, Mihail (Text tipărit)
8500 de termeni istorici şi arhaisme : Dicţionar de: Murariu, Ioan (20 ianuarie 1937 -) (Text tipărit)
Grafologia criminologică : Tendinţa criminală în scris de: Athanasiu, Andrei; Constantin, Radu, Criminalist (Text tipărit)
O analiză critică a tranziţiei : Ce va fi "după" de: Zamfir, Cătălin (1941 -) (Text tipărit)
Alegorie la ziua de ieri de: Constantinescu, Mihai, jurist (1935-2012) (Text tipărit)
Subiecte
Abrevieri Persoane fizice Gândirea Cântări, imnuri, psalmi Electronică Acoperişuri Politici comerciale Acorduri culturale Acte administrative Drept administrativ Acte juridice Fapte juridice Drept civil Administrarea financiară a întreprinderilor Kinetoterapie Organizaţii interguvernamentale Activităţi specifice administraţiei publice Administraţie publică Ordinea publică Acţionări electrice Procedură penală Drept penal Procedură civilă Hidrogeologie Fiziologie umană Adevăr Metafizică Gestiune financiară a societăţilor comerciale Silvicultură Agricultură Administraţie centrală Colonizare. Politică colonială Administraţie locală Autorităţi locale Cetăţeni de onoare Poliţie Bacalaureat Genetică moleculară Adolescenţi Aeronautică Afaceri Negocieri Maxime, cugetări, aforisme Inteligenţă artificială Economie agrară Agronomie Fitotehnie Maşini agricole Lucrări agricole Toleranţe Economie internaţională Ajutor social Asistenţă socială Alcoolism Sisteme electorale. Votare Politică Algebră Matematică Algebre Jordan Algoritmi de programare Programarea calculatoarelor Relaţii internaţionale Coexistenţă paşnică Irigaţii Igiena alimentaţiei Sisteme filosofice Turism sportiv Animale domestice Biografii Descrieri de călătorii Literatură pentru copii Memorii Scrieri filosofice Scrieri în periodice Scrieri religioase Diplomaţi. Agenţi diplomatici Viticultură Analiza discursului Prelucrarea imaginilor Studiul materialelor Grafuri. Teoria grafurilor Mulţimi convexe Management Analiză matematică Aproximare Metode numerice Geometrie diferenţială Mişcări politice Morfologia plantelor Botanică generală Anatomie animală Anatomie regională Medicină Fitopatologie Aniversări Omagii. Jubilee Astronomie Antichitate Istorie antică Cosmologie Antologii Antonime Antonymes Antonyms Teoria dreptului Antropologie politică Antropologie culturală Educaţie Antropologie religioasă Anthroponymie Anthroponymy Antroponimie Onomastică Mediul oceanic şi marin Aparate de măsură şi control - Utilizare, metode de măsurare Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice Hidrologia apelor de suprafaţa Ape subterane Medicină naturistă Apocalipsa Escatologie Noul Testament Biblia Apologetică generală Teologie dogmatică Pomicultură generală Argou Arhaisme Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Artă Arhitectură religioasă Arhitectură bisericească creştină Biserici. Edificii bisericești și conținutul lor Clădiri sacre Arhivistică. Arhive Istorie Tehnică teatrală Arta scrierii Art d'écrire Art of writing Retorică Iconografie Plante ornamentale şi decorative Artă populară ţărănească Teatru. Reprezentaţii teatrale Sculptură Artişti creatori Pictori Sculptori Terorism Asigurări Protecţie socială Asociaţii religioase pentru femei Planete şi sateliţi Sistemul solar Aşchiere Geografia aşezărilor, localităţilor Procese psihice superioare Mediul înconjurător Comunicare socială Control financiar-contabil Muncă. Organizarea muncii Autobiografie Dezvoltarea personală Autografe. Lucrări cu dedicație autografă Manuscrise Teoria sistemelor de control Automatizare Comandă automată Autoritate. Putere. Dominaţie Drept fiscal Aves. Păsări Aviaţie militară Barou Bacteriologie Poezie populară Investigaţii criminalistice Criminalistică Bănci Basme Povestiri Basme populare Literatură populară Drept internaţional Sport Bazine hidrografice Drept bancar Finanţe Organizaţii pentru plăţi internaţionale Persoane vârstnice Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire Sfeclă de zahăr. Beta vulgaris Teologie Exegeză biblică Hermeneutică biblică Texte ale scrierilor sacre Vechiul Testament Bibliografii de autor Bibliografii pe subiecte Bibliologie Bilete la ordin Cambia bancară Învăţarea limbii Ontologie Bine şi rău Biocenoze Hidrobiologie Hormoni Biodiversitate Ecologie Bioetică Informatică Microbiologie Biserica anglicană Biserica apostolică Biserici creştine Biserica Ortodoxă Biserica greco-catolică Ortodoxie. Teologie Ortodoxă Biserica română Biserica rusă Catolicism Biserica şi societatea Biserica şi statul Ecumenism Creştinism Educaţie religioasă Concepte economice Boli ale arborilor Daune şi protecţie silvică Botanică sistematică Floră Botanică sistematică a pădurilor Sacramente Religii indiene Budism Politică socială Proprietate Drept ecleziastic Cuvinte străine. Cuvinte împrumutate Calendare ecleziastice Liturghie. Cult public Istorie militară Competiţii sportive Plante textile şi fibroase Sinoade Muzică religioasă Capacitate. Admitere liceu Psihologia personalităţii Cărţile istorice ale Vechiului Testament Cataloage de bibliotecă Neologisme Omonime Sinonime Morfologie Judecată penală Călătorii Călugări Monahism. Viaţa monahică Contracte speciale Cărţi de meditaţie Teologie practică Drept funciar Cărţi liturgice Cărţi populare Meditaţii religioase Pentateuh Cântarea cântărilor Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Dreptul familiei Cântece populare Colinde Etnomuzicologie Cecuri bancare Stat. Structura statului Simbolism religios Teoria cunoaşterii Mammalia Drepturi fundamentale Chirurgie Industria lemnului Muzicieni Cinism Circuite electrice Circulaţie monetară Infracţiuni pasibile de pedeapsă Genetică Civilizaţie Cultură Istoria culturii şi civilizaţiei PROGRES Mănăstiri Climatologie Meteorologie Securitate internaţională Monumente istorice Teatru Proprietate funciară Comerţ exterior Comerţ internaţional Organizaţii de comerţ exterior Comerţ (generalităţi) Negocieri comerciale Satiră în proză Common Law Drept cutumiar Jurisdicţie Sintaxă Comportament deviant Demografie Mass-media Comunicare non-verbală Limbajul surdo-muţilor Sociologia comunicării Sociologia culturii Comunism Partide comuniste Sociologie rurală Logică Macroeconomie Drept Concepţii despre viaţa viitoare Concurenţă neloială Dreptul concurenţei comerciale Dreptul muncii Conducere administrativă Organizare administrativă Învăţământ superior Episcopie Mitropolie Mitropolit Politică economică Drept public internaţional Conflict de legi Drept internaţional privat Drept maritim Protecţia mediului înconjurător Partide conservatoare Constituţii Drept constituţional Doctrine pedagogice Consum de droguri, dopaj Droguri Infracţiuni împotriva încrederii publice Conştiinţă de sine Conştiinţă morală Filosofie morală Conştiinţă naţională Jurisdicţie administrativă Drept comunitar Contencios fiscal Contracte civile Obligaţii civile Executarea contractelor Contracte comerciale Drept comercial Contracte de muncă Donaţie. Contract de donaţie Poluare Şiruri şi serii Credinţă Dialoguri filozofice sau discursive Integrare europeană Relaţii economice internaţionale Coproprietate Proprietate colectivă Prunus cerasifera Corectitudinea limbii Correct usage Usage correct Sociolingvistică Scrisori Corespondenţă comercială Istoria religiilor Cosmogonie (filosofie) Costume populare Imaginaţia Obiceiuri populare Folclor Dezvoltare economică Situaţie economică Religie Misionarism Patristică Criminologie Expertize criminalistice Psihologie criminală Cristologie Critică de artă Critică literară Istorie literară Critică muzicală Muzică Critică teatrală Criză economică Cronici Infracţiuni penale Cuaternar Culegeri omagiale. Volume comemorative Răspundere penală Plante furajere Cultură şi civilizaţie Cunoaşterea de sine Teologie ascetică Cupru (metalurgie) Tutelă. Emancipare Curenţi turbionari Doctrine economice Curente literare Curente sociologice Sociologie Verbe Verbes Verbs Daune morale Teologie morală Infracţiunea de înşelăciune Recurs (căi de recurs) Decizii manageriale Oenologie Vinificaţie Parlament Lege morală Forme de organizare politică Dendrometrie Toponimie Denumiri populare Depresii Psihopatologie Jurnal de călătorie Pace Dezvoltare socială Limba română Dialecte Dialects Dialectologie Dialectology Sociolecte Sociolectes Sociolects Interviuri Dicţionare Dicţionare bilingve Dicţionare de specialitate Dicţionare etimologice Etimologie Dicţionare explicative Didactică Metodică Pedagogie Sexualitate Sociologia tineretului Sociologia vârstnicilor Relaţii culturale Familii regale, imperiale Diplomaţie. Relaţii diplomatice Drept diplomatic Insecta. Hexapoda Discursuri Predici religioase Discursuri politice Ultrasunete Filosofia dreptului Teorii economice clasice Fericire Naţiune Documente Tratate internaţionale Jurisprudenţă Drept comparat Drept public Drept religios Istoria dreptului Legislaţie Medicină legală Sisteme de drept Drept agrar Drept privat Drepturi reale Persoane juridice Răspundere civilă Dreptul afacerilor Drept comercial internaţional Drept financiar Proprietate intelectuală Instituţii comunitare Drept consular Drept de război Obiecte şi proprietate în dreptul internaţional Procedură civilă internaţională Sechestrarea navelor Drept parlamentar Membrii parlamentului Drept penal general Hotărâri judiciare Genocid Drept pozitiv Drept procesual civil Drept procesual penal Instituţii politice Drept roman Drept succesoral Dreptul de moştenire Drept vamal Locuinţe. Fond locativ Testament Drepturi cetăţeneşti Dreptul mediului înconjurător Legislaţia muncii Dreptul transporturilor Drepturi civile Drepturile omului Minorităţi naţionale, etnice Libertatea religiei Trafic de droguri Toxicomanie Drupaceae Prun Prunus domestica Sfânta Treime Ecologie microbiană Economia energiei Energie neconvenţională Tranziţie economică Economie industrială Politică economică internaţională Economie politică Ecuaţii cu derivate parţiale Învăţământ special Feminism Educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale, nervoase Învăţământ Formarea personalităţii Psihologie pedagogică Educaţie cetăţenească şi civică Educaţie morală Educaţie socială Elaborarea legilor Fizică Maşini electrice Percepţie Elenism Enciclopedie Energii regenerabile Epigrafie Inscripţii Epigrame Realism Epistolele apostolilor Epistole către Tesalonicieni Epistolele către Corintieni Morală Eseuri Estetica artei Estetică literară Etică Lexicologie Etnografie Evanghelii Executarea pedepsei Prevenirea infracţiunilor Hermeneutică Existenţialism Expertize judiciare Expertize medico-legale Expresii idiomatice Frazeologie Phraseologie Phraseology Filosofie ocultă Fabule Sociologia familiei Sociologia religiei Falsificarea banilor Istoria familiilor Faună Femei Femeile în societate Festivităţi Stilistică Fiinţă Lingvistică generală Filosofia culturii Filosofie Filosofia religiei Istoria filosofiei Filosofie politică Politologie Filosofie religioasă Fiscalitate Fizică moleculară Sistemul nervos (animale) Râuri. Fluvii. Canale Folcloristică Muzică populară Fonetică Fonologie Phonologie Phonology Formarea profesorilor şi educatorilor Învăţământ liceal Învăţământ primar Statele ca puteri politice Poezie Fotbal Soccer Sisteme dinamice Limba franceză Frontiere Teoria funcţiilor Funcţii de mai multe variabile Organizaţii umanitare Furt Futurologie Genealogie Genetică aplicată Genocid. Politica genocidului Geologie generală Geografia mediului înconjurător Geografie fizică Geografie regională Geografie turistică Geografie demografică Geografie istorică Oceanografie fizică Geopolitică Stratigrafie Geometrie Geometrie Finsler Spaţii Finsler Germania Români Gimnastică medicală Globalizare Societăţi globale Soia. Glycine hispida Grafologie Gramatică Gravură în lemn Transplant Teologie pastorală Secte Hagiologie Sfinţi Pepiniere Modelarea sistemelor (proceselor de control) Mântuire Imunitate parlamentară Istoria tiparului Tehnoredactare Industria tutunului Industrie Moduri nepredicative Spălarea banilor Zoologie sistematică Robotică Roboţi industriali Psihologie Interdisciplinaritate Interferenţe culturale Partituri Istoria bisericii creştine Istoria limbilor Religie comparată Oratorie religioasă Istorie universală Istorie contemporană Istorie modernă Istoriografie Închirierea locuinţelor Învăţare Memorie şi învăţare Învăţământ agronomic superior Licee, colegii Învăţământ teologic Profesori universitari Învăţământ teologic superior Jandarmerie Judecători Probe în procedură judiciară Jurişti Jurnale Jurnalism Presa cu caracter politic Justiţie- idei fundamentale Kurzi Mecanisme Legende Legislaţie economică Limba croată Limba ebraică biblică Limba engleză Limbi romanice Limba germană Limba italiană Latin Limba latină Limba portugheză Portugais Portuguesa Limba rromani Limba rusă Limba spaniolă Limba ucraineană Ukrainian Ukrainien Tehnolecte Limbaj juridic Limbaje de programare funcţională Lingvistică comparată Pragmatică Geographical linguistics Linguistique géographique Lingvistică geografică Lingvistică diacronică (lingvistică istorică) Literary characters Personaje literare Personnages littéraires Literatură americană Literatură braziliană Literatură canadiană Literatură comparată Literatură engleză Literatură franceză Literatură română Literatură greacă clasică Literatură italiană Publicaţii pentru copii şi tineri Povestiri populare Literatură religioasă Literatură română veche Literatură română (Moldova) Literatură rusă Literatură universală Liturgică Semiotică Semiotics Sémiotique Revoluţie Lucernă. Medicago sativa Măr Măr. Malus domestica Managementul proiectelor Management financiar Socialism ştiinţific Medici Psihologie legală Metalurgia pulberilor Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale Programare logică Migraţia internaţională a forţei de muncă Ministerul Public Procuratură Rromi Misionari creştini Preoţi. Cler laic. Spiritualitate Teologie mistică Mişcări naţionale, populare, etnice Relaţii interetnice Politică internă Mişcări revoluţionare Mit. Mitologie Mitologia greacă Orfism Obiecte de cult Sociologia vieţii cotidiene Probleme sociale Optimizare (matematică) Simulare numerică Valută Monografii regionale Morală creştină Morală religioasă Muzicologie Muzică bisericească Muzică bizantină Sateliţi artificiali Psiholingvistică Nevertebrate Tutun. Nicotiana tabacum Secte creştine şi pseudo-creştine Nume de animale Nuvele Sărbători religioase Vin Omiletică Topologie algebrică Profeţii Ordonanţa prezidenţială Organizare judecătorească Organizaţii cu scopuri specifice Organizaţii filosofice, religioase Uniuni economice Ovine Paşti Paşti. Obiceiuri de Paşti Patrimoniu cultural Senzaţii. Percepţii senzoriale Personalităţi Personalităţi culturale Personalităţi istorice Regizori de teatru Personalităţi literare Personalităţi ştiinţifice Pictură murală Plante medicinale Pliocen Poeme în proză Politică externă Politică şi guvernare Politici publice Practică judiciară Prelucrarea informaţiei vorbite Sinteza vorbirii Preoţi - statut şi condiţie Şef de stat. Preşedinte Teoria relativităţii Probe testimoniale Probe scrise sau dovezi Recuperarea metalelor din deşeuri Procese stochastice Procuror Pronume personale Proprietate imobiliară Proză scurtă Romane Psihologia adolescentului Publicaţii seriale Regie artistică Regulatoare Relaţii de rudenie Viaţa familială Relaţii între biserici Religie şi ştiinţă Revelaţii divine Cununie. Taina nunţii Science-fiction Scrieri politice Servicii de informaţii Sisteme adaptive determinate Societăţi, cercuri literare Sociografie Sociologie economică Sociologie politică Spaţii Banach Spaţii fibrate vectoriale Sportivi profesionişti Statistică economică Teme în literatură Teologi Teoria traducerii Théorie de la traduction Theory of translation Tineri Tractoare Traumatologie Tribunale administrative Vii. Podgorii România Istrati, Panait Sadoveanu, Mihail Japonia Muntele Athos Uniunea Europeană Craiova Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice Ungaria Elveţia Transilvania Război mondial, al doilea (1939-1945) Basarabia Herţa, regiune Italia Dolj, judeţ Oltenia Academia Română Ţările Române China Ţara Românească Ardeal Războiul de independenţă Europa Revoluţia Română. 1989 Timişoara Eminescu, Mihai Roma, oraş Roma antică Anglia Eliade, Mircea America Bulgaria Caransebeş, oraşul Biserica Ortodoxă Română Balcani Brâncoveanu, Constantin, domn al Ţării Româneşti Iorga, Nicolae Marea Britanie Antonescu, Ion Australia Episcopia Râmnicului Schopenhauer, Arthur Brâncuşi, Constantin Africa Grecia Dacia Grecia antică Moldova, republica India Cuza, Alexandru Ioan I, domn al României Macedonski, Alexandru Caragiale, Mateiu I. Delta Dunării America de Nord Caragiale, Ion Luca Coşbuc, George Bucovina Sorescu, Marin Stănescu, Nichita Dobrogea Palestina, regiune istorică Imperiul Bizantin Ambrosie, Sfântul Antarctica Serbia Ucraina Câmpia Vlăsiei Bucureşti Vasile cel Mare, sfânt O.N.U. Banat, regiune Blaga, Lucian Gorj, judeţ Rimbaud, Arthur PROLOG Revoluţia Română. 1821 Racine, Jean Muntenia Joja, Athanasie Augustin, sfânt Petru Rareş, domn al Moldovei Franklin, Benjamin Dunărea Flaubert, Gustave Delavrancea, Barbu Ştefănescu Ioan Gură de Aur, sfânt Bechet, comună Eşelniţa, comună Vâlcea, judeţul Amaru, Bogdan Odesa Brazilia Buzău, judeţ Rosetti, C. A. Rădulescu-Motru, Constantin Theodorian, Caton Moruşca, Policarp Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor" Poteca, Eufrosin Preda, Marin Mehedinţi, judeţ David II, proorocul, rege al evreilor Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei Goicea, comună Quevedo, Francisco România. [Constituţie. 1991] Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" Hunedoara, judeţ Manea, Ştefan HOFIGAL, S.A. Poporanism Sămănătorism Vaslui, judeţ Descartes, René Giurescu, Dinu C. Dostoevskij, Fedor Mihajlovič Haret, Spiru C. Barbu, Ion Aluniş, sat Moesia Inferior Secu, comună Valea Jaleşului Pandrea, Petre Tolstoj, Lev Nicolaevič Verne, Jules Nicăpetre, Peter Eschil Petru Movilă, Mitropolit al Kievului Hölderin, Friedrich Juan de la Cruz, San Tarkl, Georg Gogol, Nikolaj Vasil'evič Ţara Loviştei Vâlcea, Regiunea Friuli Galaction, Gala Tasman, Abel Janszoon Grandea, Grigore H. Grupul de la Coppet Ignatie, Episcopul Antiohiei Biberi, Ion Iosif I Muşat, mitropolit al Moldovei Râmnicu-Vâlcea MAT Craiova Pietroşani, comună Mănăstirea Căldăruşani Sofocle Euripide Sîrbu, Ion D. Buciu, Angela Sala, Marius Mincu, Marin Turgheniev, I. S. Mănăstirea Vodiţa Ralea, Mihai Sava Brancovici, sfânt Locusteanu, Nică Barbu Davidescu, Nicolae Carp, Petre P. Crişan, Zoltan Preoteşti, sat Episcopia Râmnicului Noul Severin Voinea, Radu Teodor Studitul, Sf. Strehaia, oraş Valea Hăşdăţii Macarie, Ieromonah Nedelcea, Tudor Mănăstirea Rila Liceul comercial "Gheorghe Chiţu", Craiova Calinic Cernicanul, sf. Astion, sfânt Epictet, sfânt Adams, Henry Leiris, Michel Papilian, Victor Revista "Luceafărul" Dacia Romană Valea Sebeşului Germain, Sylvie Miron Cristea, Patriarh al României Beldiceanu, Neculai Şcoala primară "Petrache Trişcu" Bălceşti, comuna Descentralizare administrativă Procedură fiscală Hotărâri judecătoreşti Răspundere juridică Stări excepţionale Legi excepţionale Moldova, regiune Istoria mentalităților Regionalism (tendinţe regionale, fără autonomie sau separatism) Saint-Jean-la-Vêtre (Loire) Segarcea Biserica Sf. Gheorghe Nou, Craiova Drept bugetar Limbă străină Aspecte psihologice Tuduri, Christina Ludu, Theodor Lupasco, Stéphane Gastropoda. Gasteropode. Melci Exegeză patristică Dreptul internaţional al mediului Limbi retoromane Biotehnologii Eminescu, Mihai (1850 - 1889) Arghezi, Tudor 1990 - 2010 Popescu, Irinel, Medic Avionul IAR-93 Prezentare istorică Teoria generală a obligaţiilor Montale, Eugenio (1896 - 1981) Zavati, Constantin Ladinia Limba iudeo-spaniolă Dezvoltare. Evoluţie Odorico da Pordenone Cânepă. Cannabis sativa Fabian, Gheorghe Filarmonica "Oltenia" din Craiova Cavalerie - personal și organizare Bârca, satul Dobridor Săgeata, comună
Vă rugăm să schimbaţi parola